อว. เผยฉีดวัคซีนทั่วโลกแล้ว 1,635 ล้านโดส ใน 197 ประเทศ/เขตปกครอง

ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 45.869 ล้านโดส ไทยฉีดแล้วมากกว่า 2.865 ล้านโดส”
➡️(23 พฤษภาคม 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 1,635 ล้านโดส ใน 197 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 28.4 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณารายประเทศพบว่าอิสราเอลได้ฉีดวัคซีนครอบคลุมเกินครึ่งของประชากรแล้ว ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 284.ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 129 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว”
ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 45.869 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (29.9% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 24.76 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 2,865,091 โดส โดยฉีดให้กับบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 39.7%
🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 1,635 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ

1. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 4 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 60% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก
1. จีน จำนวน 483.34 ล้านโดส (17.3% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
2. สหรัฐอเมริกา จำนวน 283.94 ล้านโดส (44.3%)
3. สหภาพยุโรป จำนวน 219.04 ล้านโดส (24.7%)
4. อินเดีย จำนวน 194.95 ล้านโดส (7.1%)

2. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)
1. มัลดีฟส์ (61.7%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford และ Sinopharm )
2. อิสราเอล (58.3% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
3. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (56%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
4. บาห์เรน (52.1%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
5. ชิลี (45.2%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
6. สหราชอาณาจักร (44.8%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech) n)
7. สหรัฐอเมริกา (44.3%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Johnson&Johnso
8. ฮังการี (40.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
9. กาตาร์ (40.5%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech)
10. อุรุกวัย (36.2%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer และ Sinovac)

3. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค
1. เอเชียและตะวันออกกลาง 52.93%
2. อเมริกาเหนือ 20.62%
3. ยุโรป 17.93%
4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.6%
5. แอฟริกา 1.66%
6. โอเชียเนีย 0.26%

4. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 22,984,902 โดส ได้แก่
1. สิงคโปร์ จำนวน 3,407,068 โดส (29.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Moderna
2. กัมพูชา จำนวน 3,673,639 โดส (10.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm
3. ลาว จำนวน 728,918 โดส (5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V
4. อินโดนีเซีย จำนวน 24,762,597 โดส (4.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac
5. มาเลเซีย จำนวน 2,297,292 โดส (3.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Sinovac
6. พม่า จำนวน 2,994,900 โดส (2.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
7. ไทย จำนวน 2,865,091 โดส (2.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
8. ฟิลิปปินส์ จำนวน 4,097,425 โดส (1.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
9. บรูไน จำนวน 15,905 โดส (1.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
10. เวียดนาม จำนวน 1,026,672 โดส (0.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ

5. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2564
จัดสรรวัคซีนแล้วทั้งหมด 2,522,238 โดส
จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 2,865,091 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
-เข็มแรก 1,898,332 โดส
-เข็มสอง 966,759 โดส

แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

 

You may have missed