“เสธ.ยอด เร่งผลักดันให้ผู้นำศาสนาได้รับวัคซีนโดยเร็ว”

พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย ได้เปิดเผยว่า ในสถานการณ์โรคไวรัสติดเชื้อโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ตนเองได้เร่งผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่จัดหาวัคซีนเพื่อให้กับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่ทำหน้าที่ในการรักษาผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ถือว่าแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทุกๆท่านอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ต้องได้รับวัคซีนในอันดับแรก
เสธ. ยอด ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า นอกจากบุคลากรทางการแพทย์แล้ว ยังมีผู้นำทางศาสนา ซึ่งทำหน้าที่รักษาทางสภาพจิตใจ เป็นเครื่องพึ่งพาจิตใจและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในชุมชนต่างๆ ซึ่งถือเป็นกลุ่มสี่ยงที่ต้องได้รับวัคซีนในอันดับแรกด้วยเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้นำทางศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม ฯลฯ การประกอบกิจกรรมทางศาสนาอาจมีการสัมผัสกับประชาชนอยู่เป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องจัดหาวัคซีนมาฉีดให้โดยเร็วที่สุด
เสธ.ยอด กล่าวทิ้งท้ายว่า เมื่อแพทย์ และ บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงผู้นำทางศาสนาได้รับวัคซีนครบถ้วนและทั่วถึงแล้ว ย่อมสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการในการรักษาโรคต่างๆ ส่วนประชาชนที่ต้องการไปประกอบกิจกรรมทางศาสนาก็มั่นใจในผู้นำทางศาสนาและสถานที่ประกอบกิจกรรม โดยส่วนตนกำลังเร่งหารือกับจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอให้จังหวัดจัดหาวัคซีนเพื่อนำมาฉีดให้กับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงผู้นำทางศาสนาในอันดับแรก เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการต่อไป

You may have missed