“อว. เผยฉีดวัคซีนทั่วโลกแล้ว 1,439 ล้านโดส ใน 197 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 40.31 ล้านโดส ไทยฉีดแล้วมากกว่า 2.242 ล้านโดส”


➡️(16 พฤษภาคม 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 1,439 ล้านโดส ใน 197 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 23.2 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณารายประเทศพบว่าอิสราเอลได้ฉีดวัคซีนครอบคลุมเกินครึ่งของประชากรแล้ว ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 271 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 122 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว”
ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 40.31 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (27.5% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 22.705 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 2,242,150 โดส โดยฉีดให้กับบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 47.2%
🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 1,414 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ

1. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 4 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 60% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก
1. จีน จำนวน 380.63 ล้านโดส (13.6% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
2. สหรัฐอเมริกา จำนวน 270.83 ล้านโดส (42.2%)
3. สหภาพยุโรป จำนวน 195.16 ล้านโดส (22%)
4. อินเดีย จำนวน 182.20 ล้านโดส (6.7%)

2. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)
1. มัลดีฟส์ (59.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford และ Sinopharm )
2. อิสราเอล (58.2% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
3. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (52.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
4. บาห์เรน (48.8%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
5. ชิลี (43.3%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
6. สหรัฐอเมริกา (42.2%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Johnson&Johnson)
7. สหราชอาณาจักร (41.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech)
8. ฮังการี (36.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
9. กาตาร์ (35.8%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech)
10. ภูฏาน (32.4%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford)

3. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค
1. เอเชียและตะวันออกกลาง 50.88%
2. อเมริกาเหนือ 22.03%
3. ยุโรป 18.34%
4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.85%
5. แอฟริกา 1.65%
6. โอเชียเนีย 0.25%

4. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 22,984,902 โดส ได้แก่
1. สิงคโปร์ จำนวน 3,137,330 โดส (27.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Moderna
2. กัมพูชา จำนวน 3,214,835 โดส (9.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm
3. ลาว จำนวน 640,646 โดส (4.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm
4. อินโดนีเซีย จำนวน 22,708,311 โดส (4.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac
5. มาเลเซีย จำนวน 1,914,587 โดส (2.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Sinovac
6. พม่า จำนวน 2,543,762 โดส (2.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
7. บรูไน จำนวน 15,905 โดส (1.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
8. ไทย จำนวน 2,242150 โดส (1.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
9. ฟิลิปปินส์ จำนวน 2,921,196 โดส (1.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
10. เวียดนาม จำนวน 977,032 โดส (0.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ

5. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2564
จัดสรรวัคซีนแล้วทั้งหมด 2,524,464 โดส
จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 2,242150 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
-เข็มแรก 1,462,762 โดส
-เข็มสอง 779,388 โดส

แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

 

You may have missed