ทำบุญ 7 วันครูชาลี อินทรวิจิตร ศิลปินแห่งชาติ ครอบครัวเตรียมการณ์ใหญ่ “คืนครูชาลี สู่ท่าฉลอม”

วันที่ 11 พ.ค.เวลา 09.00น. ณ อาคารทรง วงศ์สงวน ศาลา 23 วัดธาตุทอง กรุงเทพฯ พิธีอุทิศส่วนกุศลครบ 7 วันสิ้นอายุขัย ครูชาลี อินทรวิจิตร ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ผู้ประพันธ์คำร้อง – ผู้กำกับภาพยนตร์) พุทธศักราช 2536 ในวัย 98 ปี ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา
บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสงบเนื่องจากเป็นพิธีการช่วงเช้า มีเพียงครอบครัว ประกอบด้วยนางธิดา อินทรวิจิตร ผู้เป็นภรรยา-ลูกสาว และคนใกล้ชิด รวมถึงลูกศิษย์ อาทิ ครูนนท์ปิญา นักแต่งเพลงชื่อดัง มาร่วมงาน โดยเจ้าภาพดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดคุณพรพิมล มั่นฤหัย และบริษัทโคลีเซี่ยม อินเตอร์กรุ๊ป เป็นผู้ดำเนินการ
นางธิดา อินทรวิจิตร เปิดเผยว่า ด้วยทางครอบครัวครูชาลี อินทรวิจิตร น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานหีบลายสลับ พร้อมฉัตรเบญจา เป็นเครื่องเกียรติยศประกอบศพ และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ต.จ.ว.) แด่ครูชาลี อินทรวิจิตร ศิลปินแห่งชาติ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะพระราชทานเฉพาะฝ่ายหน้า (บุรุษ) จำนวน 250 ดวง จัดเป็นเครื่องลำดับเกียรติอันดับที่ 21 ถือเป็นชั้นสูงสุดของศิลปินแห่งชาติ และเป็นบุคคลที่ 2 ต่อจาก ศาสตราจารย์พิเศษ เรืออากาศตรี แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ ศิลปินแห่งชาติ
ตนเอง ในฐานะภรรยา ได้ปรึกษากับมูลนิธิลือประเสริฐ อันเป็นต้นสกุลเดิมของครูชาลี หรือ สง่า ลือประเสริฐ เมื่อครั้งอดีต จนได้ข้อสรุปเป็นไปตามเจตนารมณ์ของครูชาลี ก่อนสิ้นอายุขัย ที่ได้ขอให้นำอัฐิไปทำพิธีลอยอังคารบริเวณปากอ่าวท่าฉลอมแม่น้ำท่าจีน ใกล้วัดช่องลม และบ้านเกิดของครูชาลี ซึ่งด้วยความเมตตาจากพระเทพสาครมุณี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม (พระอารามหลวง) รวมถึงประชาชนคนท่าฉลอม จึงจะจัดเตรียมนำเรือขนาดใหญ่ บรรจุคนได้เกิน 50 คนมาคอยรองรับดูแลแขกผู้มีเกียรติที่จะมาร่วมรำลึกไว้อาลัย และส่งอัฐิครูชาลี อินทรวิจิตร คืนสู่มาตุภูมิถิ่นกำเนิด ขณะที่เรื่องราว และผลงานด้านเพลง, ภาพยนตร์, งานวรรณกรรม ของครูชาลี อินทรวิจิตร จะถูกเชิดชูเกียรติในสาธารณชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ศึกษา ณ มูลนิธิลือประเสริฐ อันเป็นต้นสกุลเดิมของครูชาลี อินทรวิจิตร หรือ สง่า ลือประเสริฐ
ทั้งนี้กำหนดสวดพระอภิธรรมศพครูชาลี อินทรวิจิตร ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 1 จะจัดในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ อาคารทรง วงศ์สงวน ศาลา 23 วัดธาตุทอง โดยเบื้องต้นคุณเสาวณีย์ โฆษิตโชติ ขอเป็นเจ้าภาพกับคุณพรพิมล มั่นฤหัย และบริษัทโคลีเซี่ยม อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
สำหรับศพครูชาลี อินทรวิจิตร จะเก็บบำเพ็ญกุศล เป็นเวลา 100 วัน จากนั้นกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) จะดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพให้ต่อไป

You may have missed