ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ อธิบดีทางหลวงทำพิธีรับมอบสนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี ดร.กาหลง เย็นจิตต์ ผู้อำนวยการ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศ ภาค 1 เข้าร่วมด้วย เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ อธิบดีทางหลวงทำพิธีรับมอบสนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี ดร.กาหลง เย็นจิตต์ ผู้อำนวยการ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศ ภาค 1 เข้าร่วมด้วย เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562

You may have missed