ชมรมช่างภาพการเมืองเลื่อนแข่งโบว์ลิ่ง

นาย ชัยยศ ศิริสวัสดิ์ ประธานชมรมช่างภาพการเมือง เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการชมรม มีมติการประชุมเป็นเอกฉันท์

เลื่อนการแข่งขันโบว์ลิ่ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่เชื้อโควิค 19 อย่างต่อเนื่อง ในประเทศ จึงขอกำหนดวันแข่งขันใหม่ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ประธานชมรมช่างภาพการเมือง

You may have missed