รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564


🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,041 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 71,025 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,943 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศ จำนวน 1 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 97 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 22,411 ราย)
เสียชีวิตรวม 276 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 31 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 40,984 ราย(57.70%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 1,726 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 29,765 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
2,040 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(675) ปริมณฑล (557) จังหวัดอื่น ๆ (808)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 1 ราย
โดยเข้ารับการรักษาที่สระแก้ว(1)
มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศกัมพูชา 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 153 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.2 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 130.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 85.2)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 30,701 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 591,062 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 19.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 370,059 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 16 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 81.7
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 100 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 128 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,838 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 18 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,209 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 415,012 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 3,418 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 14,520 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 103 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 933 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 882 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 20 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

You may have missed