วช. นำคณะนักประดิษฐ์/นักวิจัยไทยคว้ารางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์-นวัตกรรมระดับนานาชาติ ณ เจนีวา

วช. นำคณะนักประดิษฐ์/นักวิจัยไทยคว้ารางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์-นวัตกรรมระดับนานาชาติ ณ เจนีวา

วช. นำคณะนักประดิษฐ์/นักวิจัยไทยคว้ารางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ในงาน “The 48th International Exhibition of Inventions Geneva” ในรูปแบบออนไลน์ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นำคณะนักประดิษฐ์/นักวิจัยไทยจาก 20 หน่วยงานคว้ารางวัลระดับนานาชาติจากงาน “The 48th International Exhibition of Inventions Geneva” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 14 มีนาคม 2564 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยเป็นการประกวดและนำเสนอผลงานในรูปแบบออนไลน์ และเป็นที่น่ายินดีที่นักประดิษฐ์ไทยสามารถคว้ารางวัลต่างๆ กว่า 40 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ (Gold Award with the Congratulations of Jury) 1 รางวัล รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) 11 รางวัล รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) 26 รางวัล และรางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal) 9 รางวัล

โดยผลงานจากประเทศไทยที่ได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศ ได้แก่ ผลงานเรื่อง “ชุดผ่อนแรงเปลี่ยนลูกถ้วยทางโค้ง” โดย นายเกียรติบัณฑิต พิมพิลา และคณะ แห่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สำหรับงาน “The 48th International Exhibition of Inventions Geneva” ในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 48 ซึ่งเป็นงานที่ได้รับการสนุนจากจากรัฐบาลสวิสฯ อาทิ The Swiss Federal Government of the State และ The City of Geneva และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลกหรือ The World Intellectual Property Organization (WIPO) และสหพันธ์สมาคมนักประดิษฐ์นานาชาติ หรือ International Federation of Inventors’ Associations (IFIA) เป็นเวทีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติที่สำคัญในทวีปยุโรป โดยมีนักวิจัย/นักประดิษฐ์จากทั่วโลกนำผลงานเข้าประกวดและจัดแสดงในงานจำนวนกว่า 600 ผลงาน จากกว่า 20 ประเทศ

ทั้งนี้ สามารถรับชมผลงานของประเทศไทย และผลงานจากประเทศต่างๆ ได้ที่ เว็บไซต์ https://inventions-geneva.ch/en/registration

You may have missed