เร่งเดินหน้า! เสนอ “ยูเนสโก” นครปฐม! เมืองสร้างสรรค์ศิลป์ดนตรี”

ที่สภาวัฒนธรรมอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สวนอาหารร่มไม้ริมนา พุทธมณฑล สาย 5 นางภาส์สิณี พิทักษ์นิลประดับ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจราชการกระทรงวัฒนธรรม นำโดย นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม และ ดร.สุดารัตน์ พงศ์อัมพรไกวัล วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ภายหลังให้เกียรติในการตรวจราชการด้านวัฒนธรรม ในเขตอำเภอสามพราน และเขตใกล้เคียง


นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา เปิดเผยว่า ด้วยคำสั่งกระทรวงวัฒนธรรมที่ 68/2564 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม รับผิดชอบเขตตรวจราชการ ติดตามการปฏิบัติงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของส่วนราชการ และเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งตนเองรับผิดชอบตรวจราชการ 12 จังหวัด นนทบุรี, ปทุมธานี, นครปฐม, สมุทรปราการ, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง, บึงกาฬ, เลย, หนองคาย, หนองบัวลำภู และ อุดรธานี
“ทางกระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบหมายให้ใช้วิธีการตรวจราชการ มีทั้งลงพื้นที่ติดตามงานและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ แต่ด้วย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ได้มีการทำงานจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในการผลักดัน โครงการพัฒนา “จังหวัดนครปฐมเมืองสร้างสรรค์สาขาดนตรี (Creative City of Music)” ให้เป็นรูปธรรม เช่นงานถนนวัฒนธรรม ชุมชนพื้นถิ่น จังหวัดนครปฐม จัดเมื่อวันที่ 20-21 มีนาคมที่ผ่านมา การได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ เพื่อนำโรดแมปนี้ มาเป็นโมเดลต้นแบบ ให้หลายๆ เมือง ได้ระดมองคาพยพ สร้างจุดเด่นท้องถิ่นส่งเสริมวัฒนธรรมมาสู่วิชาชีพ จะเป็นนิมิตอันดี” นางยุถิกา กล่าว
ด้าน ดร.สุดารัตน์ พงศ์อัมพรไกวัล วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม กล่าวเสริมว่า ภายหลังจากการประชุมหารือในส่วนเครือข่ายวัฒนธรรม ทั้งภาครัฐ และสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, วิทยาลัยนาฏศิลปะ, สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และปราชญ์ชาวบ้าน ได้ข้อสรุปถึงจุดเด่นเชิงวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม โครงการพัฒนา “จังหวัดนครปฐมเมืองสร้างสรรค์สาขาดนตรี (Creative City of Music)” และเตรียมนำข้อมูลเสนอองค์การสหประชาชาติ (UNESCO) ต่อไป ในนามของทางวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ขอขอบพระคุณตัวแทนจากกระทรวงวัฒนธรรม ที่ให้ความสนับสนุนเพื่อที่จะให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างชัดเจน และรวดเร็ว จึงเป็นที่มาของการสำรวจและค้นหาข้อมูล
“”อัตลักษณ์ของชุมชน มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน หลังเสร็จจากงาน ถนนวัฒนธรรม ชุมชนพื้นถิ่น เราได้เห็นมิติด้านวัฒนธรรมมาขับเคลื่อนงานโครงการฯ ซึ่งผลของการได้พบปะผู้นำชุมชนคุณธรรมทุกอำเภอในจังหวัดนครปฐม จะช่วยชี้นำวัฒนธรรมไทยในทุกศาสตร์ศิลป์ และภูมิปัญญาได้อย่างมั่นคงต่อไป” วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมกล่าว
ขณะที่ นางภาส์สิณี พิทักษ์นิลประดับ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ศิลปะการแสดงดนตรีของศิลปินในจังหวัดนครปฐม ดีจุดเด่นมาตั้งแต่ครั้งอดีต เช่นงานประกวดร้องเพลงที่องค์ปฐมเจดีย์ เป็นหนึ่งในเวทียอดนิยม รองจากเวที วัดภูเขาทอง นักร้องดังๆ ชัยชนะ บุญนะโชติ, ก้าน แก้วสุพรรณ, ยอดรัก สลักใจ ฯลฯ เหล่านี้ก็อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดนครปฐม ส่วนตัวเชื่อมั่นว่าการสร้างบรรยากาศ “นครปฐมเมืองดนตรี” สู่ภาคประชาชนจะทำให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในสากล
ทั้งนี้ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เตรียมรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนให้จังหวัดนครปฐมก้าวสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO สาขาดนตรี“นครปฐมเมืองดนตรี” ซึ่งจะดำเนินการจัดขึ้นช่วงเดือนเมษายนนี้ ณ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
สามารถติดตาม และเสนอแนะได้ที่ #สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เบอร์โทรศัพท์ 034-340-349 Email [email protected] เว็ปไซด์ https://www.m-culture.go.th/nakhonpathom/ Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100011059566064 FB เพจ #สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

You may have missed