วัชระร้องชวนปลดสรศักดิ์ออกจากกก.เสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต เหตุขาดคุณสมบัติถูกร้องเรื่องทุจริตเพียบ


(30 มี.ค.64) เมื่อเวลา 11.35 น.ที่อาคารรัฐสภา นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือผ่านเจ้าหน้าที่สารบรรณถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้พิจารณาปลดนายสรศักดิ์  เพียรเวช อดีตเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปัจจุบันเป็นคณะกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต และขอทราบผลความคืบหน้าการสอบสวนกรณีนายสรศักดิ์  ถูกชี้มีมูลคุกคามทางเพศข้าราชการหญิงและทุจริตใช้รถยนต์ของราชการ จากนั้นได้ยื่นหนังสืออีก 1 ฉบับถึงนางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พร้อมขีดเส้นขอทราบผลดำเนินการเรื่องทุจริตใช้รถราชการภายใน 7 วัน

นายวัชระ กล่าวว่า คณะกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม โดยมีเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธาน แต่ปรากฏว่ามีการสอดไส้แต่งตั้งนายสรศักดิ์  เป็นกรรมการลำดับที่ 23 ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 1,600 บาท ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เป็นต้นมา ขณะนี้ปรากฏข้อเท็จจริงว่านายนัฑ ผาสุข ประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีนายสรศักดิ์ คุกคามทางเพศข้าราชการหญิงผู้ใต้บังคับบัญชาได้สรุปว่านายสรศักดิ์กระทำความผิดจริงและได้รายงานลับให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรทราบนานแล้วนั้น จึงเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์การตั้งโครงการนี้ของสภาผู้แทนราษฎร และยังปรากฏข้อเท็จจริงว่าคณะกรรมการป.ป.ช.ได้รายงานลับให้ทราบอีกในกรณีนายสรศักดิ์ ทุจริตกรณีใช้รถยนต์ราชการทั้งที่เบิกค่ารถยนต์ประจำตำแหน่งไปแล้ว จึงปรากฏข้อเท็จจริงประจักษ์ชัดแล้วว่านายสรศักดิ์ทุจริต ไม่มีคุณธรรมและธรรมาภิบาล ไม่สุจริตตามเจตนารมณ์ของโครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริตแต่อย่างใด จึงขอให้ปลดนายสรศักดิ์  ออกจากคณะกรรมการชุดดังกล่าวทันที รวมทั้งให้เรียกคืนเบี้ยประชุมทีได้รับครั้งละ 1,600 บาทไปแล้วทุกครั้ง เพราะไม่มีคุณสมบัติมาตรฐานที่จะเป็นกรรมการบริหารโครงการนี้มาตั้งแต่ต้น ซึ่งค่าเบี้ยประชุมเป็นเงินภาษีอากรของตนและประชาชนทั้งประเทศ

นอกจากนี้ ขอทราบผลการสอบสวนการคุกคามทางเพศของนายสรศักดิ์   ตามคำสั่งสภาผู้แทนราษฎร ที่ 39/2562 ความคืบหน้าการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยหรือวินัยร้ายแรง ผลการสอบสวนของป.ป.ช. กรณีทุจริตใช้รถยนต์ของราชการโดยด่วนที่สุด รวมทั้งขอให้เร่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงนางสาวมณฑา  น้อยแย้ม ผู้อำนวยการสำนักการคลังและงบประมาณในฐานะผู้อนุมัติรถยนต์ราชการให้นายสรศักดิ์ ไปใช้ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่านายสรศักดิ์เบิกค่ารถยนต์ประจำตำแหน่งทุกเดือน และขอให้กันข้าราชการชั้นผู้น้อยที่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนไว้เป็นพยานทุกคน ซึ่งหากได้ผล อย่างไร ขอให้แจ้งให้ทราบด้วย เพราะเรื่องทั้งหมดนี้กำลังอยู่ในความสนใจของประชาชนอย่างมาก

You may have missed