“อลงกรณ์” เปิดอบรมโครงการ วิสาหกิจเพื่อสังคมพืชเศรษฐกิจ BCG In Action Model กัญชา กัญชง กระท่อม อย่างไรให้ย้งยืน (ชมคลิป)

“อลงกรณ์” เปิดอบรมโครงการ วิสาหกิจเพื่อสังคมพืชเศรษฐกิจ BCG In Action Model กัญชา กัญชง กระท่อม อย่างไรให้ย้งยืน

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=tNQWrJsc25g[/embedyt]

 

เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2564 ที่ห้องสัมนา ชั้น 9 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ นายอลงกรณ์ พลบุตร​ ที่ปรึกษารมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย พลเอก ประสูตร รัศมีแพทย์ อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และนายกสมาคมนายร้อยกำลังสำรอง (ประเทศไทย) ร่วมเป็นประธานเปิด “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิสาหกิจเพื่อสังคมพืชเศรษฐกิจ BCG In Action Model กัญชา กัญชง กระท่อม อย่างไรให้ยั่งยืน” โดยมีอาจารย์ ธิญาดา วรรัตร์ ประธานเครือข่าย วิสาหกิจเพื่อสังคม และกิจการชุมชน Thailand SDG กล่าวรายงาน โดยโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีขึ้นระหว่า 15-16 มีนาคม 2564

สำหรับโครงการอบรมในครั้งนี้ มีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ พืชเศรษฐกิจชุมชน กัญชง กัญชา กระท่อม กับความยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน ตามมาตรฐาน UNSDGs บรรยายโดยนายอลงกรณ์ พลบุตร ,ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับความมั่นคงอย่างยั่งยืนของประเทศชาติโดยพลเอก ประสูตร รัศมีแพทย์ ,โอกาสทางเศษฐกิจและทางการค้าระหว่างประเทศของพืชกัญชง กัญชา โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
,พืชเสพติดสู่พืชเศรษฐกิจแสนล้าน และการรักษาสิ่งแวดล้อมคิดเป็นมูลค่าทางธุรกิจได้อย่างไร และความรู้เรื่องวิสาหกิจความยั่งยืนโดยกรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ สมาคมการค้าวิสาหกิจเพื่อสังคม และกิจการชุมชน

อาจารย์ ธิญาดา วรารัตร์ กล่าว่า ในปี 2015 กลุ่มประเทศทางยุโรปได้รวมตัวกันเพื่อการค้าขายคล้ายๆ สภาเกษตร เรียกว่า “ฟาแอด” โดยพืชกัญชง กัญชา ทางนู้นเขาเดินหน้าไปก่อนเรานานแล้ว ประเทศเราอยู่ในขั้นเริ่มต้นและการจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ ก็เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจที่จะขยายตลาดสินค้า ที่แปรรูปมาจากพืช กัญชง กัญชา กระท่อม ไปยังต่างประเทศ ทั้งเรื่องของสนธิสัญญาการค้า ข้อกำหนด มาตรฐาน การขนส่ง หรือการเพิ่มมูลค่าสินค้า ซึ่ง จะมีวิทยากรมาให้ความรู้แบบไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ

 

พลเอก ประสูตร รัศมีแพทย์ กล่าวว่า ด้วย Mission ทางธุรกิจเพื่อสังคมนับถอยหลังสู่ปี 2030 ด้วยแผนพัฒนา เศรษฐกิจโลก 17 ข้อที่จะพาโลกให้ยั่งยืนไปด้วยกัน โดยไม่ทิ้ง ใครไว้ข้างหลัง จึงทำให้ ภาคีเครือข่าย Thailand SDGs เวียง วัง คลัง นา อันประกอบด้วยเครือข่าย จากสมาคมการค้าวิสาหกิจเพื่อสังคม และ กิจการชุมชน สมาคมนายร้อยกำลังสำรอง ประเทศไทย และ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สี่ ภาค รวมตัวกันจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จากพืชเสพติดสู่พืช เศรษฐกิจ แสนล้านยั่งยืน อย่างไร ถึงปี 2030 สำหรับ ปรัชญา​เศรษฐกิจพอเพียง​ สู่การพัฒ​นา​ความยั่งยืน​ มาตรฐาน​UN​SDGs​ ว่า​ คือหลัก​การเดียว​กัน​ และเป็​นหลักการที่ชาวบ้าน​ จับต้อง​ได้​ อย่าง​ยั่งยืน​ แต่ต้อง​ วางกรอบ​เป้าหมาย และ​มีแผน​ที่ชัดเจน​อย่างพึ่งพา​ตนเอง​ได้