ประธานสภาภัญชา-กัญชงขอพรศาลหลักเมือง

สภากัญชา-กัญชงแห่งประเทศไทย ทำพิธีบวงสรวงต่อองค์พระหลักเมือง และสักการะ ถวายบุญ แด่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ และ วีรบุรุษนักรบไทย ที่รวมสร้างและรักษาแผ่นดิน ให้ลูกหลานได้อยู่อาศัย พร้อมขอพรให้คนไทยได้พ้นจากความลำบากยากจน ให้ได้นำพืชกัญชา-กัญชง มาปลูกเพื่อเป็นยา และแก้หนี้สิน
เมื่อวันอังคารที่ 9 มี.ค.64 เวลา 08.00 น. ที่ ศาลหลักเมืองกรุงเทพ นายวัฒนา โมสิกมาศ ประธานสภากัญชา-กัญชง แห่งประเทศไทย ทำพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อหลักเมือง ขอพรบูรพกษัตริย์ และ วีรบุรุษนักรบไทย ให้คนไทยพ้นจากความยากลำบาก ดลใจให้ผู้มีอำนาจ เห็นธรรมช่วยให้เกษตรกร ได้ปลูกกัญชง-กัญชา เสรีอย่างแท้จริง อย่าได้หมกเม็ดและฉ้อฉล อุ้มแต่คนรวยช่วยแต่เศรษฐี ทั้งที่เกษตรกร และประชาชนชาวไทยของประเทศส่วนใหญ่ต้องอยู่อย่างสิ้นหวัง นับจากนี้ สภากัญชา-กัญชงแห่งประเทศไทย จะร่วมกันผลักดัน มหาวิทยาลัยกัญชา-กัญชงนานาชาติแห่งประเทศไทย ให้เกิดขึ้น อย่างแท้จริง
เพื่อหวังเป็นศูนย์กลางเรื่องราวของกัญชา-กัญชงในทุกมิติ เป็นศูนย์กลางของบุคคลากร มีคุณภาพจากทั่วโลกมาช่วยประชาชนชาวไทย มั่นใจจะสร้างสามารถช่วยสร้างเงินตราเข้าประเทศได้ มูลค่านับล้านๆบาทต่อปี ให้เกษตรกรไทยได้มีที่ทำกิน และหมดหนี้หมดสินอย่างแน่นอน

You may have missed