ฉะเชิงเทรา-บริษัท อินดัสเตรียล วอเตอร์ รีซอร์ส แมนเนจเม้นท์ จำกัด(IWRM)ทำพิธีเปิดท่อส่งน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยื่น

ฉะเชิงเทรา-บริษัท อินดัสเตรียล วอเตอร์ รีซอร์ส แมนเนจเม้นท์ จำกัด(IWRM)ทำพิธีเปิดท่อส่งน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยื่น

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัท อินดัสเตรียล วอเตอร์ รีซอร์ส แมนเนจเม้นท์ จำกัด(IWRM) นำโดย คุณวีระชัย สันตินรนนท์ และ คุณธนวัฒน์ สันตินรนนท์ กรรมการผู้จัดการบริษัทIWRM ทำพิธีเปิดท่อส่งน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยื่น โดยการวางท่อส่งน้ำประปาจากอำเภอพานทอง จ.ชลบุรีไปยังสถานีจ่ายน้ำบ้านโพธิ์ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทางรวมทั้งสิ้นกว่า 25.5Km. เพื่อสร้างมั่นใจด้านน้ำอุปโภคบริโภคกับภาคประชาชน ได้รับน้ำประปาที่ดีมีคุณภาพใช้ฤดูแล้ง
ที่ผ่านๆมาจ.ฉะเชิงเทรา ได้รับผลกระทบปัญหาน้ำทะเลหนุนน้ำกร่อย ทั้งนี้ บ. IWRM เป็นผู้ผลิตน้ำประปาและมีบ่อกักเก็บน้ำเอกชน พื้นที่ อ.พานทอง จ.ชลบุรีที่มีประสบการกว่า17 ปี มาช่วยเสริมความมั่นคงด้านน้ำอีกแรงกับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า เพื่อสถานี จ่ายน้ำบ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา รองรับการขยายตัวชุมชนเมือง พื้นที่อีอีซี

You may have missed