บลูเทค ซิตี้ ร่วมสนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพและตรวจคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในกลุ่มผู้สูงอายุ

บลูเทค ซิตี้ ร่วมสนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพและตรวจคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในกลุ่มผู้สูงอายุ

 


วันที่(25 ก.พ.64)ที่ศาลาการเปรียญวัดท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ทีมงานฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมพร้อมสนับสนุน น้ำดื่ม ,น้ำมันพืช,เครื่องวัดอุณหภูมิ ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง

โดยมี นายจินต์ พิบูลย์ไพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน เป็นประธานเปิด พิธีโครงการสร้างเสริมสุขภาพและตรวจคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาน 2564 เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีความรู้ในการปฏิบัติตนในด้านสุขภาพ และยังการรวมกลุ่มพบปะพูดคุยผ่อนคลายความตึงเครียดซึงอาจทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้


ทั้งนี้ ทีมงานฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ พร้อมด้วยหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชนลงพื้นที่ต.ท่าสะอ้าน ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผูป่วยติดเตียง

 

You may have missed