นายวัชระ เพชรทอง อดีตสส.ปชป.กล่าวว่าได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา


จ.พระนครศรีอยุธยาว่า โครงการปรับปรุงเพนียดคล้องช้าง งบประมาณปี 2560 จำนวน 36 ล้านบาทส่อทุจริตและยังปรากฏว่ามีการตัดหัวเสาตะลุงจำนวน 225 ต้น ขัดต่อโบราณกาลเป็นการลบลู่บรรพชนขุนศึกที่เคยกู้บ้านกู้เมืองมา
ผมไปรับเรื่องจากชาวบ้านที่เพนียดคล้องช้างและสำรวจผลงานของกรมศิลปากรปรากฏว่าเป็นที่น่าสลดหดหู่หัวใจชาวไทยยิ่งนัก หัวเสาตะลุงด้านนอกเพนียดที่เคยเห็นตั้งแต่ปู่ย่าตายายสมัยทวดว่าเป็นเป็นทรงบัวตูมมาบัดนี้ถูกกรมศิลปากรตัดทิ้งหมด
ในสมัยรัฐบาลคสช.ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ชาวอยุธยาคัดค้านอย่างไร กรมศิลปากรก็ไม่เคยฟัง ทำไมราชการจึงไปสร้างความขัดแย้งกับชาวบ้านในท้องถิ่น
ถ้าพลเอกประยุทธ์รู้ท่านคงห้ามไม่ให้ตัดแน่ๆ เพราะเป็นคนรักประวัติศาสตร์ตามโบราณราชประเพณี
นอกจากเรื่องนี้ยังปรากฎว่ามีการส่อทุจริต มีการนำไม้มาปะรอบเสาเพื่อปิดบังเนื้อไม้ผุ เสาที่ปลวกกินก็ตบตาด้วยการทาสีทับ ประตูโตงเตงสำหรับให้ช้างเข้าก็เล็กเกินขนาด ลูกช้างก็ยังลอดเข้าไปไม่ได้
แต่มีการใช้งบประมาณมากถึง 36 ล้านบาท และงบกระจุกที่จังหวัดนี้ปีเดียวถึง 300 ล้านบาท จึงอยากให้ท่านนายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการสอบการทุจริตและพิจารณาโยกย้ายนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากรให้พ้นหน้าที่เป็นการชั่วคราว เพื่อการสอบสวนที่เป็นธรรม
ผมจะไปยื่นหนังสือถึงท่านนายกฯให้สอบการทุจริตเป็นเรื่องแรกของรัฐบาลใหม่
ในวันพรุ่งนี้ที่หน้าทำเนียบ เวลา 10.30 น. ซึ่งเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์คงยินดีที่ประชาชนมีความตื่นตัวร่วมตรวจสอบโครงการทุจริตต่างๆของทุกกระทรวง
ผมต้องการให้พลเอกประยุทธ์มีความเด็ดขาดปราบทุจริต เพราะผู้รับเหมาตัดหัวเสาตะลุงถึง 225 ต้นจำนวนใกล้เคียงกับสมาชิกวุฒิสภาหรือใกล้เคียงกับเสียงที่ท่านมีสส.สนับสนุน หากท่านไม่บูรณะหัวเสาตะลุงให้เพนียดคล้องช้างดังเดิม อาจเกิดอาเพศกับการบริหารราชการแผ่นดินได้ ขอให้พลเอกประยุทธ์รีบไปดูกับตาแล้วสั่งกรมศิลปากรคืนหัวเสาตะลุงและทำพิธีขอขมาวิญญาณบรรพชนขุนศึกที่ล่วงลับไปแล้วเพื่อความเป็นสิริมงคลกับบ้านเมืองต่อไป.

You may have missed