สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาฯ ยืดเวลา ขอทุนการศึกษา “บุตร-ธิดา” สมาชิก

 

สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย ยืดเวลาให้สมาชิกส่งเอกสารขอทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดา ของสมาชิก ถึงวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ ภายในเวลา 17.00 น. โดยกำหนดจัดงานมอบทุนในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ เวลา 14.30 น. ที่ห้องประชุม 127 ราชมังคลากีฬาสถาน

นายไพฑูร ชุติมากรกุล นายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาฯ ได้ยืนวันว่าจะจัดงานมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดาของสมาชิก ประจำปี 2564 เพื่อให้การช่วยเหลือ และมอบสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่สมาชิกอย่างต่อเนื่องเช่นเดิม ซึ่งสมาคมฯ ได้กำหนดวันจัดงานมอบทุนดังกล่าวในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ เวลา 14.30 น. ที่ห้องประชุม 127 ราชมังคลากีฬาสถาน ภายในสนามกีฬาหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยให้สมาชิกยื่นเอกสารของทุนการศึกษาได้จนถึงวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

นายไพฑูร กล่าวว่า แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รัฐบาลมีมาตรการเข้มงวดในการป้องกันการแพร่ระบาด หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ มีความเข้มงวดกำหนดเวลาเข้า-ออกภายในพื้นที่ ทำให้สมาชิกไม่สะดวกในการเดินทางมาส่งเอกสารขอทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดา คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จึงพิจารณายืดเวลารับเอกสารของสมาชิกไปจนถึงวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ ภายในเวลา 17.00 น. โดยสามารถส่งเอกสารได้ ณ ที่ทำการสมาคมฯ ใต้อัฒจันทร์ราชมังคลากีฬาสถาน (ประตู W8) การกีฬาแห่งประเทศไทย

นายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาฯ กล่าวอีกว่า ขอให้สมาชิกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย ที่มีสิทธิขอทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดา กรุณาส่งเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ในการขอทุน ประกอบด้วย 1.สำเนาบัตรสมาชิกสามัญของสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาฯ (รุ่นไหนก็ได้), 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และบุตร-ธิดา ที่จะรับทุน (กรณีแยกบ้านเลขที่กันต้องแนบมาทั้ง 2 คน), 3.สำเนาสมุดพก หรือใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงการศึกษา หรือใบรับรองของสถานศึกษาที่บุตร-ธิดาของสมาชิกศึกษาอยู่, 4.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ของสมาชิก 1 รูป และของบุตร-ธิดาที่จะรับทุน 1 รูป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่สมาคมฯ คุณกานต์พิชญา ศรีเจริญมงคล โทร.0-2300-6089, 086-7082046 ในวันและเวลาราชการ.

You may have missed