คณะทำงานผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าพบ เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ ปปช.

คณะทำงานผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าพบ เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ ปปช.

วันนี้ 19 มกราคม 2563 ที่สภาผู้แทนราษฎร นางสุภิญกัลย์ พิภพสิทธิโภคิณ คณะทำงานผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ( นายทวี สุระบาล ) เข้าพบนาย อุดร โพธิ์พ่วง เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎรฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าคดีที่อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เกษียณราชการไปแล้ว ถูก ปปช. ชี้มูลความผิด ในการนี้ยังได้แลกเปลี่ยนข้อมูลของระเบียบว่าด้วยการดำเนินการแก่ข้าราชการที่ประพฤติผิดในกรณีต่างๆ เพื่อประโยชน์ของพี่น้องและประชาชนทั่วไปอีกด้วย

You may have missed