วัชระขอบิ๊กป๊อกเร่งจ่ายเงินโบนัส-ค่าเสี่ยงภัยให้ข้าราชการกทม.-มท.9หมื่นคนสร้างขวัญกำลังใจสู้มหาภัยโควิด-19


(5 ม.ค.64ที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือผ่านนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีถึงพลเอกอนุพงศ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีมหาดไทย ขอให้เร่งจ่ายค่าโบนัสให้กับข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร และพิจารณาเงินค่าเสี่ยงภัยเพิ่มเติมให้กับคนงานที่มีความเสี่ยงภัยใกล้ชิดกับโรคโควิด-19 เช่นพนักงานกวาดถนน เก็บขยะ รักษาความสะอาดในหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร และกระทรวงมหาดไทย
โดยกรุงเทพมหานครได้ขอจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2564 เพื่อเป็นเงินรางวัลและเงินช่วยเหลือจำนวน 1,050 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในส่วนของงบกลางสำหรับจ่ายเงินโบนัสให้กับข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ที่ปัจจุบันมีประมาณ 90,000 คน  แบ่งเป็นข้าราชการ 30,000 คน ข้าราชการครู 10,000 คน และลูกจ้างอีก 50,000 คน โดยจะเสนออัตราการจัดสรรให้ในอัตรา 0.5 เท่าของเงินเดือน ซึ่งหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครมีทั้งสิ้น 77 หน่วยงานมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี-ดีมาก คะแนน 4.473-4.908 คะแนน จะได้รับอัตราการจัดสรรเงินรางวัลระดับหน่วยงาน 0.5 เท่าของเงินเดือน เมื่อคณะกรรมการเห็นชอบแล้ว ภายในเดือนธันวาคม 2563 กรุงเทพมหานครจะจัดสรรเงินโบนัสให้ทันที เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป แต่บัดนี้ล่วงเข้าเดือนมกราคม พ.ศ.2564 แล้ว สถานการณ์ โควิด – 19 กำลังระบาดอย่างหนักในกรุงเทพมหานคร บุคลากรของกทม.มีความเสี่ยงมาก เพราะต้องอยู่ใกล้ชิดพื้นที่โรคระบาด จึงต้องขอให้พลเอกอนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งการเร่งรัดกรุงเทพมหานคร ให้จ่ายโบนัสกับข้าราชการและลูกจ้างประมาณ 90,000 คน โดยด่วนที่สุด และควรพิจารณาเพิ่มค่าเสี่ยงภัยโควิด-19 เพิ่มเติมให้พนักงานที่มีความเสี่ยงสูงดังกล่าวข้างต้น จะเป็นการยุติธรรมต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้มีขวัญและกำลังใจในการทำงานเผชิญหน้ากับมหาภัยพิบัตินี้ต่อไป
งาน

You may have missed