ธรรมาภิบาลแห่งชาติ พร้อมยื่นศาลวินิจฉัยการใช้งบประมาณกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ…

พลโทสมชาติ หรุ่นศิริ ประธานธรรมาภิบาลแห่งชาติ เปิดเผยว่า “เท่าที่ได้ตรวจสอบการใช้งบประมาณกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินั้น ยังกังวลถึงการตีความของสำนักงานกฤษฎีกา ซึ่งการตีความอาจจะทำให้ผู้นำไปปฎิบัติ ขีดเส้นใต้เพียงบางวรรคตอนเท่านั้น หรือผู้ปฎิบัติอาจจะขาดความเข้าใจในเจตนารมณ์ในการตีความอย่างถ่องแท้ อันจักนำไปสู่การปฎิบัติที่ผิดแผกแตกต่างจากเจตนารมณ์ของการใช้งบประมาณกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติไป
พลโทสมชาติ หรุ่นศิริ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ปัญหาการเคลือบคลุมนี้ จักต้องได้รับความกระจ่างชัดในเร็ววัน ซึ่งได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินการกระบวนวิธีทางศาลในการตีความต่างๆซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฎิบัติ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ประธานธรรมาภิบาลแห่งชาติ กล่าวทิ้งท้ายว่า “โดยส่วนตัวคงจะได้ทำหนังสือ และเข้าหารือกับ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติภายในเร็วๆนี้เพื่อชี้ให้เห็นถึงปัญหาของการตีความและการนำคำตีความไปปฎิบัติ แม้ในส่วนที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ก็ต้องตรวจสอบหากผิดไปจากคำวินิจฉัยก็ต้องมีการรับผิดชอบ และในส่วนที่จะปฎิบัติต่อไปในอนาคตนั้นก็จะได้ดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันมิใช่ต่างคนต่างตีความตามความเข้าใจเพียงแต่ละบุคคล

You may have missed