ข่าวโครงการบรรพชาและอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งที่ 2

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์และประธานกรรมการบริหาร บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด (เจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องหมายการค้าชื่อ SKYMED) ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่นำโดย พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าอาวาส วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวงจังหวัดเชียงใหม่ และ วุฒิสาร พนารี นายกสมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาวัฒนธรรมไทยแห่งชาติ (สพวช) องค์กรภาครัฐ เอกชน และองค์กรภาคีเครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดงาน “โครงการบรรพชาและอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งที่ 2”จำนวน 83 รูป ระหว่างวันที่ 10 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2564 โดยมีพิธีการ 4 วันดังนี้

๑. วันที่ 10 ธันวาคม เวลา13.00 น. ตรวจสุขภาพผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด และลงทะเบียนเข้าอบรม ถึงวันที่ 13 ธันวาคม ที่วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) จังหวัดเชียงใหม่


๒. วันที่ 14 ธันวาคม เวลา 14.00น. พิธี ขอขมาลาบวชและปลงผม ที่วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง

๓. วันที่ 15 ธันวาคม เวลา 06.30 น. พิธีบวงสรวงที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์และขบวนแห่ลูกแก้ว เริ่มจากอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ถึงวัดเจ็ดยอด และ 15.00 น. ทำขวัญนาค


๔. วันที่ ๑๖ ธันวาคม เวลา 08.30 น. พิธีบรรพชาที่วัดเจ็ดยอด 13.00 พิธีอุปสมบท 4 วัด คือ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง จำนวน 16 รูป วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร (พระอารามหลวง)จำนวน 15 รูป วัดศรีโสดา พระอารามหลวง จำนวน 14 รูป และวัดร่ำเปิง(ตโปทาราม) จำนวน 15 รูป


๕. วันที่ ๑๗ ธันวาคม เวลา ๐๖.๐๐ น. พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่บริเวณถนนวัฒนธรรมวัดเจ็ดยอด เริ่มตั้งแต่หน้าศูนย์การค้าเมญ่าไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้งเซนเตอร์ ถึงวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง
เมื่อเสร็จพิธีตักบาตรจมีการถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุและสามเณรศาสนทายาททั้งหมดที่วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง จากนั้นพระภิกษุทั้งหมดเดินทางไปจำวัดและอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแบบเข้ม ณ วัดพระธาตศรีจอมทองวรวิหาร ภายใต้ความอุปถัมภ์และอบรมของพระศรีศิลปาจารย์ (ท่านเจ้าคุณประมวล) ส่วนสามเณรทั้งหมดเดินทางไปเรียนต่อตามหลักสูตรณ โรงเรียนวัดดอนจั่น บ้านดอนจั่นพัฒนา ต. ท่าศาลา อ. เมือง จ.เชียงใหม่
การดำเนินโครงการบรรพชาแลอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติครั้งที่2นี้ได้ปรากฏ ผลสำเร็จเกินเป้าหมาย 69 คน ตามที่ตั้งไว้โดยมีผู้ผ่านการคัดกรองให้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 83 คน แบ่งเป็นเยาวชนที่เข้ารับการบรรพชา 23 คน และผู้เข้าพิธีบรรพชาและอุปสมบท 60 คน

ทั้งนี้ในวันสำคัญวันที่ 15 ธันวาคม ได้มีเจ้านายฝ่ายเหนือมาร่วมงานแห่ขบวนลูกแก้วจนจบพิธีทำขวัญนาค อย่างมากมายอาทิ เจ้ารัตนา ณ เชียงใหม่ พลอากาศตรีเจ้าวัฒนัน ณ ลำพูน เจ้ากาญจนา ณ ลำปาง และ พลอากาศเอก ธีรศิลป์ คัมภีรญาณนนท์ ผู้ก่อตั้ง บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด รวมทั้ง สรีรพัฒน์ อินทรศิริ กิตติ กรศรียากาจ

You may have missed