กระทรวงอุตสาหกรรม ผลึกกำลัง E-Commerce Platform ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เพื่อเข้าสู่ตลาดออนไลน์ เพิ่มช่องทางการขาย กระตุ้นเศรษฐกิจไทย


ธันวาคม 2563 – กระทรวงอุตสาหกรรม ผนึก ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ให้สามารถใช้เทคโนโลยีในการทำตลาดออนไลน์ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าในรูปแบบออนไลน์รองรับการทำธุรกิจในยุคเศรษฐกิจตามวิถี New Normal ซึ่งจะสามารถช่วยเพิ่มรายได้และฟื้นฟูธุรกิจภายหลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยคาดว่าจะสามารถช่วยสร้างยอดขายแก่ผู้ประกอบการและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้
นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า “กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ร่วมกับ บริษัท ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป จำกัด จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs เข้าสู่ตลาดออนไลน์ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนา SMEs แบบเฉพาะราย ปีงบประมาณ 2563 ขึ้นเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ที่รับสินเชื่อในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้สามารถใช้เทคโนโลยีในการทำตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มรายได้และฟื้นฟูธุรกิจ ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ และการให้คำปรึกษาแนะนำกลยุทธ์และเทคนิคการตลาดออนไลน์ เช่น E-commerce Platform, Payment Gateway, Logistics, Customers Support , Social Network Facebook , Line ,Content Marketing เป็นต้น
นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ กล่าวต่อว่า จากผลการดำเนินงานมีผู้ประกอบการ SMEs ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการในหลากหลายสาขาอุตสาหกรรม เช่น บริษัท เอ็ม ไอ เอส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตสายไฟและเคเบิลชนิดใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า ,บริษัท ศิริบัญชา จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเวชภัณฑ์ บริษัท หริกุล กรุ๊ป จำกัด ผู้ผลิตน้ำหอม เครื่องสำอาง และเครื่องประทินโฉม โดยทั้งหมดได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตโรคระบาด Covid-19 ที่ส่งผลให้ธุรกิจมียอดขายจากช่องทางการขายผ่านหน้าร้านลดลง ทำให้ต้องหันมาขายผ่านช่องทางออนไลน์ที่มีการค้าขายคึกคักมากกว่า ทั้งนี้จากผลการดำเนินงานพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ในปีงบประมาณ 2563 จำนวนกว่า 30 ราย คาดว่าจะสามารถช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นมากกว่า 10,000,000 บาท
“ในปีงบประมาณ 2564 กระทรวงอุตสาหกรรม จะเร่งพัฒนาและช่วยฟื้นฟูธุรกิจ SMEs อย่างต่อเนื่องตามแนวคิดและนโยบายที่เน้นการตลาดและนวัตกรรมนำการผลิต ทั้งในรูปแบบตลาดออฟไลน์ ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจะมีแผนในการจัดกิจกรรมตลาดนัดในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ และตลาดออนไลน์ ที่จะมีการขยายการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ผ่านโครงการส่งเสริมและพัฒนา SMEs ของสำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ซึ่งคาดว่าตามแนวทางการดำเนินงานดังกล่าวจะสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถเข้าถึงช่องทางการตลาด ช่องทางการขาย เครื่องมือและนวัตกรรมสำหรับเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาดได้” นายกอบชัย กล่าวทิ้งท้าย
ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook กระทรวงอุตสาหกรรม www.facebook.com/industryprmoi/ หรือที่ Website https://ตลาดนัดเอสเอ็มอี.com/ ที่รวบรวมร้านค้า Online ของผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

 

You may have missed