TCL ส่งเสริมเยาวชนด้านดนตรี ร่วมจัดงาน M-Fest Music In Power ดนตรีมีพลัง

 

m-fest1.jpg

บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด แบรนด์ หนึ่งในสามของโลก และหนึ่งเดียวในประเทศจีนที่สามารถผลิตโทรทัศน์ได้ตั้งแต่ต้นจนจบ และเป็นกลุ่มบริษัทระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตสินค้าเทคโนโลยีระดับสูง และเป็นผู้ให้บริการแอปพลิเคชั่นทางอินเตอร์เน็ต โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ มีผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยการยึดมั่นในกลยุทธ์หลักทางธุรกิจคือมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับกลุ่มลูกค้าและผลิตภัณฑ์เป็นสำคัญ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมกิจกรรมในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในมิติต่างๆ ทั้ง สังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษา เยาวชน และศิลปวัฒนธรรมอีกด้วย

นายทอมมี่ หยาง มอบทุนการศึกษาและรางวัลให้

นายทอมมี่ หยาง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่าทีซีแอลมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม จะเห็นได้ว่าทีซีแอลเองก็จัดกิจกรรมคืนกำไร หรือ ตอบแทนสังคมอยู่เป็นประจำทุกเดือน อีกทั้งยังเน้นให้พนักงานได้มีส่วนร่วมและปลูกฝังจิตอาสา โดยล่าสุดทีซีแอลได้ร่วมกับโรงเรียนสอนดนตรีเมโลดี้พลัส (MelodyPlus) จัดงาน M-Fest Music in power ดนตรีมีพลัง ภายใต้ชื่อ “14 MELODY PLUS PRESENTED M-FEST2” เป็นการจัดการแสดงของนักเรียนโรงเรียนเมโลดี้พลัสทุกสาขา จัดขึ้นที่หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

นายทอมมี่ เปิดเผยเกี่ยวกับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า ทีซีแอลเชื่อมั่นในโรงเรียนสอนดนตรีรูปแบบใหม่เมโลดี้พลัสที่นำหลักสูตร Alfred (อัลเฟรด) จากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหลักสูตรระดับมาตรฐานสากลที่ได้รับความนิยมแพร่หลายในสหรัฐอเมริกาและภูมิภาคเอเชียมาใช้ และ หลักสูตรของโรงเรียนยังได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการในด้านความรู้ เทคนิค ทักษะ และคุณภาพด้านดนตรี ที่คำนึงถึงความเป็นมืออาชีพของผู้เรียน อีกทั้งยังให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน จึงมีความเชื่อมั่นว่าเป็นโรงเรียนที่มีศักยภาพที่จะสามารถสร้างเยาวชนให้มีทักษะทางด้านดนตรี การแสดงควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะการทำงานร่วมกัน การเข้าสังคม และการปรับทัศนคติ ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบัน จึงได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกิจกรรมโดยทีซีแอลสนับสนุนทุนการศึกษาและรางวัลให้กับน้องๆ เยาวชนกว่า 1 แสนบาท

You may have missed