“สมาคมกีฬคนตาบอดแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันฟุตบอลคนตาบอดชิง แชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 8 เตรียมลุยศึกพาราลิมปิกที่โตเกียว

สมาคมกีฬคนตบอดแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันฟุตบอลคนตาบอดชิงแชมปิประทศไท ครั้งที่ 8 โดยมี พลเอก ทวีป นตนิยม ประธานคณะอนุกรรมาธิการกีฬสู่ความ
เป็นเลิศระดับนานาชาติรวมทั้งกีฬคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนาม 345 FootballCub ในวันพุธ 25 พฤศจิกายน 2563 วัตถุประสค์เพื่อพิจรณาคัดเลือกนักกีฬฟุตบอลคนตาบอด (ประเภ B1) เพื่อฝึกซ้อมเป็นตัวแทนนักกีฬกีมชาติต่อไปในอนาคต ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ มีทีมเข้าร่วมการแต่งขันจำนวน 5 ทีม โดยสมาคมฯ มีงินบำรุงทีมให้แก่ทีมที่เข้าร่วมสมัคร ที่มละ 12,000 บาท


อนึ่ง นักฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทย อยู่ระหว่างการฝึกช้อมอย่างนักเพื่อเตรียมทีมสู้ศึกพาราลิมกเกมส์ 2020 ที่กรุงโตเกี่ยว ประเทศญี่ปุ่น ในช่วงปีหน้า โดยสมาคมฯ ได้รับความสนับสนุนและร่วมมือ MO กับ บริษัท เอมพันธ์ สปอร์ต จำกัด ในสถานที่ฝึกซ้อม สถานที่เก็บตัว ให้กับนักกีฬาไทย ขอเชิญประชาชนชวไทยร่วมชียร์และให้ขวัญกำลังใจ นักกีฬฟุตบอลคนตาบอดประเทศไทย สู้ศึกในครั้งนี้

You may have missed