มท.2 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลราไวย์ จ.ภูเก็ต


วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.45 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำเทศบาลตำบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ และนายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย ร่วมให้การต้อนรับ
นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำเทศบาลตำบลราไวย์ เป็นระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็กตั้งอยู่ที่ ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ออกแบบ ก่อสร้าง โดยองค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย ตามข้อตกลงร่วมในการ  จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม ระหว่างองค์การจัดการน้ำเสียกับเทศบาลตำบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 9       กุมภาพันธ์ 2560 เริ่มเดินระบบและบริหารจัดการตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นมา มีลักษณะเป็นระบบบำบัดน้ำเสียใต้ดิน โดยติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์เพื่อทำการบำบัดน้ำเสีย ซึ่งช่วยในการประหยัดพื้นที่ และสามารถใช้พื้นที่ด้านบนของระบบให้เกิดประโยชน์ โดยจัดทำเป็นสนามหญ้าและติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกาย รวมทั้งอุปกรณ์สนามเด็กเล่น เพื่อเป็นสถานที่สันทนาการ พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชนในชุมชน
รวมทั้งมีการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดที่ได้มาตรฐานกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม จึงเป็นการพัฒนารูปแบบระบบบำบัดน้ำเสียให้อยู่ร่วมกับประชาชนได้เป็นอย่างดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

You may have missed