การแข่งขันฟันดาบ รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย ฯ ได้เริ่มจัดการแข่งขันฟันดาบ รายการชิงชนะเลิศแห่ง ประเทศไทย ประจำปี 2563 ตั้งแต่เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณลานจัดแสดงสินค้า ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต โดยจัดแข่งขันทั้งหมด 6 ประเภทดาบ ได้แก่ ฟอยล์บุคคลชาย, ฟอยล์บุคคลหญิง, เอเป้บุคคลชาย, เอเป้บุคคลหญิง, เซเบอร์บุคคลชาย และ เซเบอร์บุคคลหญิง โดยจัดแข่งเป็นดิวิชั่น เพื่อเป็นการกระจายนักกีฬา และลดความแออัด ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และการจัดการแข่งขันดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตลอดมา
สำหรับห้วงวันที่ 24 – 25 ตุลาคม 2563 เป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศของทั้ง 6 ประเภทดาบ โดยกำหนดการแข่งขัน, มอบเหรียญรางวัล, ประกาศนียบัตร และของที่ระลึก มีรายละเอียด ดังนี้
วันเสาร์ ที่ 24 ตุลาคม 2563
– เซเบอร์บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ เวลา 16.40 น.
– เอเป้บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ เวลา 17.00 น.
– ฟอลย์บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ เวลา 17.20 น.
วันอาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม 2563
– เอเป้บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ เวลา 16.20 น.
– ฟอลย์บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ เวลา 16.40 น.
– เซเบอร์บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ เวลา 17.00 น.

ทั้งนี้ พลเรือเอก สมเดช ทองเปี่ยม นายกสมาคมกีฬาฟันดาบ ฯ ได้ให้เกียรติมอบเหรียญรางวัล, ประกาศนียบัตร และของที่ระลึก ให้กับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล ชนะเลิศ, รองชนะเลิศ อันดับ 1 และ 2 อีกทั้ง ผู้บริหารสมาคมกีฬาฟันดาบ ฯ อาทิ พลเอก ชาญชัย ยศสุนทร เลขาธิการสมาคม ฯ, พลอากาศโท เรืองวิทย์ ศรีนวลนัด ประธานการแข่งขัน ฯ และ อุปนายก ฯ ของสมาคมฯ เข้าร่วมแสดง ความยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลอีกด้วย

——————————————————–

 

 

You may have missed