สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกร รัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้ากฐิน วัดธรรมนิเวศประวัติราชวรวิหาร อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกร รัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้ากฐิน วัดธรรมนิเวศประวัติราชวรวิหาร อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

วันนี้ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกร รัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมารเสด็จแทนพระองค์ไปยัง วัดธรรมนิเวศประวัติราชวรวิหาร อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้ากฐิน

ทั้งนี้ นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย พร้อมด้วย นางสาวภัสวรินทร์ กิตติโชคกุลพัทธ์ และ คุณสรสิช จรูญโรจน์ เลขานุการ ม.ร.ว.ปณิธาน จรูญโรจน์ ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ในการนี้ด้วย นับเป็นพระมหากรุณา อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงพระเมตตาให้พสกนิกร พ่อค้า ประชาชน ข้าราชการ เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ โดยพร้อมเพียงกัน

“กฐิน” เป็นชื่อเรียกผ้าไตรจีวร ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงอนุญาตให้พระสงฆ์ ที่จำพรรษาครบ 3 เดือน สามารถนำมานุ่งห่มได้ ซึ่งตามพระธรรมวินัย กำหนดให้พระสงฆ์ สามารถทำสังฆกรรม ได้นับแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ และอนุเคราะห์พระสงฆ์ที่จีวรชำรุดได้ผลัดเปลี่ยนจีวรใหม่ โดยการทอดกฐินในประเทศไทยมี 4 แบบได้แก่


กฐินหลวง คือกฐินที่เสด็จพระราชดำเนินเอง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จแทนพระองค์

กฐินต้น คือ กฐินที่เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานยังวัดราษฎร์เป็นการส่วนพระองค์

กฐินพระราชทาน คือ กฐินที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐิน และเครื่องกฐิน แก่พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชบริพาร ส่วนราชการ หน่วยงาน สมาคม หรือเอกชน ให้ไปทอดยังพระอารามหลวงต่างๆ
กฐินราษฎร์ คือกฐินที่ประชาชนมีจิตศรัทธาจัดผ้ากฐินและเครื่องฐินไปถวายยังวัดราษฎร์ต่างๆ

You may have missed