สถานทูตกัมพูชา & ไอลอว์ เอเชีย ร่วมลงนามธุรกิจให้คำปรึกษากฎหมายการค้า ระหว่างประเทศ

นายเฮง สุวรรณฤทธิ์ ทูตพาณิชย์กัมพูชา ประจำประเทศไทย ลงนามเซ็นสัญญา (MOU) กับนายสมภพ รอดบุญ ประธานบริษัทไอลอว์ เอเชีย จำกัด ข้อตกลงและความเข้าใจในการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย และการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ แก่นักธุรกิจคนไทย และชาวกัมพูชา โดยมีนาย อูก โสภณ เอกอัครราชทูตกัมพูชา ประจำประเทศไทย และนางลาย จันทร์รัศมี อุปทูตกัมพูชา ประจำประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สถานทูตกัมพูชา ประจำประเทศไทย

ทั้งนี้ผู้มีความประสงค์จะใช้บริการด้านกฎหมายเบื้องต้นสามารถติดต่อโดยตรงกับทางสถานทูตกัมพูชา จากนั้นบริษัทไอลอว์ เอเชีย จำกัด พร้อมที่จะดำเนินการให้คำปรึกษา ด้านกฎหมาย ด้านแรงงาน ด้านการลงทุน รวมถึงข้อจำกัดทางภาคธุรกิจระหว่างประเทศต่อไป

You may have missed