สาธิตกรุงเทพธนฯ พาทัศนศึกษานอกชั้นเรียน


เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี พร้อมด้วยผู้ปกครอง นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ สวนสัตว์เปิด ซาฟารีเวิลด์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
นอกจากหลักสูตรการเรียนการสอนในห้องเรียนของ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ที่มุ่งเน้นให้เด็กๆ นักเรียนได้เรียนรู้กันอย่างเข้มข้นแล้ว การเรียนรู้ที่นอกเหนือจากชั้นเรียน ก็นับเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ ที่ทางโรงเรียนไม่เคยมองข้าม ดังนั้นการทัศนศึกษาของนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล จนถึง มัธยมศึกษา จึงนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญ ที่ถูกสอดแทรกไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน
ครูเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี กล่าวว่า โครงการการศึกษานอกสถานที่ นับว่ามีส่วนสำคัญในการจัด การเรียน-การสอน ของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมหลักสูตร และเป็นโอกาสให้นักเรียนได้ผ่อนคลายจากการเรียน เพื่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งแตกต่างจากการเรียนรู้ภายในโรงเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนพึ่งพาตนเองในฐานะผู้เรียน เพื่อให้สามารถเติบโตและพัฒนาผ่านสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ที่แปลกใหม่
โดยในปีนี้ทางโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ได้พานักเรียนไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์เปิด ‘Safari World’ ซึ่งเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ ก็คือ พายุเข้าทางบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ซึ่งทำให้ฝนลงเม็ด ในช่วงเช้า และเกิดความลำบากในการเดินดูสัตว์ไปบ้าง
แต่ก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี ในการเตรียมเสื้อกันฝน เตรียมร่ม ให้เด็กๆ ทำให้การไปทัศนศึกษาในครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ ที่ถึงแม้จะเปียก และมีอุปสรรคไปบ้าง แต่ก็ทำให้เด็กๆ ผู้ปกครอง และคุณครู ได้ใช้เวลาร่วมกัน และได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์นานาชนิด ในบรรยากาศฝนพรำ ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ทั้งหนาว อบอุ่น สนุกสนาน และได้ความรู้ในเวลาเดียวกันเลย
ผู้ปกครองหรือนักเรียนที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-408-1919-28, 02-408-8111, 02-408-1555 หรือ www.satitbtu.ac.th

You may have missed