อำนาจเจริญ พร้อมเป็นเจ้าภาพกีฬามวยปล้ำ และกีฬามวยปล้ำชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 24-30 ตุลาคม 2563


วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น.ที่ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ นาย ธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมด้วย ผศ.กิตติพจน์ สุฉันทบุตร นายกสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย และนายมนตรี เพชรจรุงพร เลขาธิการสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุมเตรียมการของจังหวัดอำนาจเจริญในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามวยปล้ำ และกีฬามวยปล้ำชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ในระหว่างวันที่ 24-30 ตุลาคม 2563 โดยมีตัวแทนส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนเข้าร่วมประชุมอย่างคับคั่ง โดยจังหวัดอำนาจเจริญและสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย คาดหวังว่าการแข่งขันในครั้งนี้จะช่วยพัฒนาและยกระดับฝีมือให้กับนักกีฬามวยปล้ำชาย-หญิงจากทั่วประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อกรุยทางสู่การเป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทยเพื่อเข้าร่วมในการแข่งขันระดับนานาชาติต่อไป โดยคาดว่าจะมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากทั่วประเทศจะเดินทางมาร่วมแข่งขันเกือบหนึ่งพันคน ซึ่งส่วนหนึ่งจะช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดอำนาจเจริญได้อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้การประชุมเตรียมการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการแข่งขันเป็นอย่างดี ก่อนที่นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญจะสรุปปิดการประชุมเตรียมการด้วยการย้ำความมั่นใจของจังหวัดอำนาจเจริญในการจัดการแข่งขันกีฬามวยปล้ำ และกีฬามวยปล้ำชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างแน่นอน

You may have missed