ปณ.เชียงราย นำ”ลิ้นจี่ห้วยชมภู ลิ้นจี่คุณภาพของเชียงราย” ขนส่งกระจายสู่ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ปณ.เชียงราย นำ”ลิ้นจี่ห้วยชมภู ลิ้นจี่คุณภาพของเชียงราย” ขนส่งกระจายสู่ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

เมื่อบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 นายแก้ว ศุภกรธนสาร หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดเชียงราย จัดส่งลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย จากเกษตรกรในตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ออกสู่ตลาดผู้บริโภคปลายทาง ที่บริเวณที่ทำการไปรษณีย์บ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยการขนส่งและนำไปจำหน่ายให้กับผู้บริโภค ณ ที่ทำการไปรษณีย์ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ในระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤษภาคม 2563 ในราคาเพียงกิโลกรัมละ 33 บาท และ 3 กิโลกรัม ในราคา 99 บาท

นายแก้ว ศุภกรธนสาร หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่ในภาวะผลผลิตล้นตลาด ประกอบกับภาวะโลกระบาด Covid-19 ทำให้ไม่สามารถส่งออกลิ้นจี่ไปต่างประเทศได้ทันฤดูกาล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จึงได้เป็นโซ่ข้อกลางเชื่อมโยงระหว่างชาวสวนลิ้นจี่ กับผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้วยการขนส่งออกไปจำนวน 160 ลัง บรรจุลังละ 20 กิโลกรัม โดยที่ผ่านมา ได้จำหน่ายไปแล้ว 5,000 กิโลกรัม ซึ่งคาดว่าเมื่อสิ้นสุดโครงการจะสามารถช่วยเกษตรกรตำบลห้วยชมภูได้ไม่ต่ำกว่า 20 ตัน อย่างแน่นอน

สำหรับลิ้นจี่ที่ได้นำมาจัดจำหน่ายในครั้งนี้ มาจากบ้านห้วยแก้ว บ้านปางขอน บ้านห้วยแม่เหลี่ยม และบ้านผาลั้ง ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งถือเป็นแหล่งสวนลิ้นจี่คุณภาพชั้นหนึ่งแหล่งสำคัญที่มีคุณภาพดี รสชาติอร่อย หวานกรอบ ราคาถูก ให้ชาวกรุงเทพมหานครและปริมลฑลได้ลิ้มลองในช่วงต้นฤดูกาลที่ผู้บริโภคทุกระดับสามารถจองเป็นเจ้าของ และบริโภคได้อย่างเอร็ดอร่อยในราคามิตรภาพอีกด้วย
🍇🍍🍓🌮🍵🍭🏺🎄🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
07/05/63

You may have missed