ลงพื้นที่จิตอาสาที่ปราจีนฯ

เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 63 เวลา 0830-1200
ร.2 รอ. โดย ผบ.ร.2 พัน.1 รอ. ได้นำกำลังพลกองร้องจิตอาสา ร.2 พัน.1รอ. จำนวน นาย 30 นาย ร่วมกับกองร้อยจิตอาสา ร.2 พัน.3 รอ. และหน่วยงานราชการในพื้นที่ อ.บ้านสร้าง, ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา จำนวน 30 คน ณ วัดบางกระเบา ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
โดยดำเนินกิจกรรมกิจอาสาพัฒนาเนื่องในวันฉัตรมงคล ซึ่งเป็นวันสำคัญของชาติ โดยมีกิจกรรมดังนี้
1.ร่วมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ทำความสะอาด บริเวณวัดบสงกระเบา
2. กิจกรรมทำความสะอาดรอบพระอุโบสถ และบริเวณวัดบางกระเบา
3.ทำบุญถวายเครื่องสังฆทาน พระภิกษุสงฆ์
4.กิจกรรรม เยี่ยมเยือนผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 5 ราย เพื่อให้กำลังใจและมอบของอุปโภคบริโภคแด่ผู้ป่วย
5.แจกจ่ายอาหารน้ำดื่มให้กับประชาชน ที่มาร่วมกิจกรรม
ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางวัดและพี่น้องประชาชนต่างชื่นชมและพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้

You may have missed