@สภ.ตาลชุม จ.น่าน ทำกิจกรรมจิตอาสา

@สภ.ตาลชุม จ.น่าน

6 พ.ค.2563 เวลา 08.30 น. โดยการอำนวยการของ พ.ต.ต.ชยุต บวรศักดิยุต สว.สภ.ตาลชุม จ.น่าน มอบหมายให้ ร.ต.อ.ธนกร ลำน้อย รอง สว.(ป.) สภ.ตาลชุม จว.น่าน/หน.ชมส.ฯ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจจิตอาสา สภ.ตาลชุมฯ ร่วมกับประชาชนจิตอาสาบ้านห้วยเดื่อ หมู่ 3 ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยการร่วมมือกัน พ้ฒนาและทำความ สะอาดบริเวณวัด เนื่ิองในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา”วันวิสาขบูชา” และเพื่ิอป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโรคโควิด-19 ณ บริเวณวัดอุทุมพร (วัดห้วยเดื่อ) หมู่ที่ 3 ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน

You may have missed