ตร.ลำพูล ประชุมบริหารงาน

ภ.จว.ลำพูน
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน จัดให้มีการประชุมบริหารงานราชการของตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ รอง ผบก.ฯ ผกก.ฝอ.ฯ ผกก.สส.ฯ ผกก.สภ.ฯ รอง ผกก.ฝอ.ฯ สว.หน.สภ.ฯ สว.ฝอ.ฯ ทุกแผนกงาน และ ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ตำรวจสันติบาล ตำรวจทางหลวง ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ที่มีหน่วยงานปฎิบัติในพื้นที่
ณ ห้องประชุม ๑ ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน
โดย พล.ต.ต.นฤชิต เนียวกุล ผบก.ภ.จว.ลำพูน เป็นประธาน

You may have missed