(Before/ After) แม่น้ำคงคา ก่อน – หลัง Lockdown ประเทศอินเดีย

(เครดิต … Reporter Journey)
.
“แม่น้ำคงคา” แม่น้ำสายสำคัญที่มีความยาวกว่า 2,525 กม. เป็นที่รู้จักของคนไทย ที่ไหลลงมาจากเทือกเขาหิมาลัยผ่านเมืองน้อยใหญ่มากมาย จนกระทั่งมาถึงเมือง “พาราณสี” ในรัฐอุตรประเทศ ที่ซึ่งเป็นดินแดนศักสิทธิ์ตามความเชื่อในศาสนาฮินดู อย่างที่หลายคนรู้กันว่า แม่น้ำแห่งนี้เป็นแม่นำที่ถูกใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ มากมายตั้งแต่เกิดจนตาย ทำให้แม่น้ำคงคาถูกใช้งานอย่างหนักจนติดอยู่ในลิสต์อันดับแม่น้ำที่สกปรกที่สุดในโลก
.
แต่หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ในอินเดีย และมีมาตรการสั่ง Lockdown ทั่วประเทศ ทำให้ประชาชนไม่สามารถมารวมตัวกันที่แม่น้ำแห่งนี้ได้เหมือนเคย ภาพที่ปรากกฎคือ แม่น้ำแห่งนี้กลับมาใสสะอาดอย่างเห็นได้ชัด ใสมากถึงขนาดมองเห็นพื้นของแม่น้ำที่แต่เดิมทีเต็มไปด้วยสารแขวนลอยและตะกอนดินที่ปกคลุมจนสีน้ำขุ่นดำ
.
ภาพนี้ถูกโพสต์ลงบนทวิตเตอร์ส่วนตัวของ นาง Sonal Goel ผู้อำนวยการการขนส่งมวลชนแห่งนครหลวงคุร์เคาน์ (GMCBL) และผู้อำนวยการสำนักงานการพัฒนาเมืองแห่งนครคุร์เคาน์ เผยให้เห็นความแตกต่างของแม่น้ำคงคาที่ไหลผ่านเมืองคุร์เคาน์​ รัฐหรยาณา​ ที่กลับมาใสสะอาดอย่างที่ใครหลายคนไม่เคยเห็นมาก่อนตลอดชีวิต
.
แม่น้ำคงคาในช่วงก่อนการประกาศปิดประเทศ ถือเป็นแม่น้ำสายสำคัญของโลกที่มีมลพิษปนเปื้อนสูงที่สุดแห่งหนึ่ง โดยข้อมูลจากจากสำนักควบคุมมลพิษรัฐแห่งชาติของอินเดีย (Central Pollution Control Board) ระบุว่าค่ามลพิษในแม่น้ำคงคาสูงจนไม่สามารถใช้อาบหรือดื่มได้ มีการปนเปื้อนแบคทีเรียโคลิฟอร์มในน้ำสูงถึง 40,000 MPN ( Mlost probable number) ต่อน้ำ 100 มิลลิลิตร และแบคทีเรียฟีคัลโคลิฟอร์มสูงถึง 22,000 MPN ซึ่งเกินจากค่าที่กำหนดไว้ ที่ไม่ควรเกินที่ 500 MPN นอกจากนี้ยังพบสารพิษต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมากทั้ง ปรอท แคดเมียม สารหนู ยาฆ่าแมลง และโลหะหนักต่างๆ
.
แต่หลังจากที่รัฐบาลอินเดียมีมาตรการปิดประเทศ ประชาชนไม่สามารถออกมาทำกิจกรรมได้ตามปกติ รวมทั้งโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องอยู่ริมฝั่งแม่น้ำได้หยุดดำเนินการผลิตชั่วคราวนั้น ทำให้ค่ามลพิษในแม่น้ำคงคาบางส่วนดีขึ้นอย่างชัดเจน โดยมลพิษในน้ำลดลงถึง 1 ใน 5
.
คุณภาพของน้ำสามารถกลับมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดื่มกินได้ รวมทั้งขยะพลาสติกและซากศพของมนุษย์ที่เกิดจากการประกอบพิธีทางศาสนาได้หายไปเกือบทั้งหมด ซึ่งตลอดลำน้ำสายนี้ในบริเวณสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้ง 36 จุดนั้น มีถึง 27 จุด ที่คุณภาพน้ำกลับมาอยู่ในระดับดีมากจนสามารถเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของสัตว์น้ำได้
.
ทั้งนี้ในช่วงเวลาปกติ แม่น้ำคงคาต้องรับบทหนักจากกิจกรรมของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา การรับน้ำเสียที่ปล่อยมาจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งขยะพลาสติกและซากศพต่างๆ ที่มีมากถึง 540 ล้านตันทุกปี
.
ไม่เพียงแค่คุณภาพน้ำที่ดีขึ้น คุณภาพอากาศก็ดีขึ้นตามไปด้วย เพราะฝุ่นควันจากยวดยานพาหนะและการเผาไหม้ลดลง จนท้องฟ้าที่เคยขมุกขมัวก็กลับมาสดใส ในบางพื้นที่ของอินเดียที่ไม่สามารถมองเห็นเทือกเขาหิมาลัยได้จากการที่ฝุ่นควันพิษ PM 2.5 ปกคลุมอยู่ ก็กลับมามองเห็นได้ในรอบหลายสิบปีอีกด้วย
.
ทั้งนี้มาตรการ Lockdown ของอินเดียได้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมาและมีกำหนดสิ้นสุดวันที่ 3 พฤษภาคม

You may have missed