ยะลา #คัดกรอง เชิงรุก

ผู้นำท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บาโงยซิแน จ.ยะลา ร่วมคัดกรอง เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งจากราษฎรในพื้นที่

วันที่ 18 เม.ย. ที่บริเวณริมถนนสายบ้านบูเก๊ะ – ยะหา หมู่ 2 บ้านบูเก๊ะ ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา หน้าบ้าน”ฟ้าประทาน”อดีตที่ทำการผูัใหญ่บ้านของนายรอซี นือเร็ง มีคณะเจ้าหน้าที่หลายฝ่าย ฝ่ายแพทย์มี น.พ.สุภวุฒิ มงคลมะไฟ พร้อม แพทย์จำนวน 5 คน พยาบาล และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอยะหา นายรอซี นือเร็ง ที่ปรึกษาผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บาโงยซิแน ได้ร่วมกันตรวจคัดกรอง เก็บตัวอย่างสารคัดหลังจากราษฎรบ้านบูเก๊ะ ซึ่งเป็นเป้าหมายกลุ่มเสียงรวมจำนวน 206 คน เพื่อหาเชื้อโรคไวรัสโคโรนา2019 หรือโควิด-19 หากพบจะได้นำตัวเข้ารับการรักษาเพื่อเป็นการตัดไฟแต่ต้นลม โดยมีราษฎรได้เข้าแถวทยอยเดินเข้ารับการดำเนินการ ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย ยืนเว้นระยะห่างตามมาตรการ ปรากฏว่าการคัดกรองข้างต้น ใช้เวลาร่วมสามชั่วโมงจึงแล้วเสร็จ มีผู้มาเข้ารับการคัดกรองรวมจำนวน 109 คน นายรอซือ นือเร็ง ที่ปรึกษาผู้ใหญ่บ้านเปิดเผยว่า จะดำเนินการต่อในว้ันพรุ่งนี้สำหรับจำนวนที่เหลืออีกประมาณร่วม 100 ราย

ต่อมา น.พ.สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา พร้อมคณะได้เดินทางไปติดตามการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งกล่าวให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มกำลัง เพื่อที่จะได้สกัดโรคร้ายมิให้ลุกลามแพร่ระบาดไปสู่ชุมชนอื่น

สำหรับ อ.ยะหา มีผู้ป่วยติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 3 ราย ในจำนวนนี้ เป็นผู้ที่เดินทางกลับจากการไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ประเทศอินโดนีเซีย 1 ราย ส่วนอีก 2 ราย เป็นราษฎรบ้านบูเก๊ะ หมู่ 2 ต.บาโงยซิแน เป็นหัวหน้าครอบครัว ได้รับเชื้อจากการไปร่วมงานสมรสที่เมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เมื่อต้นเดือน มี.ค.ภายหลังเดินทางกลับ มีอาการป่วยจึงได้เดินทางไปโรงพยาบาล ตรวจเชื้อต่อมาพบว่าผลเป็นบวก จึงเข้ารับการที่ รพ.สมเด็จพระยุพราชยะหา ปรากฏว่าอาการหนักเนื่องจากมีโรคประจำตัวหลายโรค และได้เสียชีวิตปลายเดือนมีค.ที่ผ่านมา หลังจากนั้น ภรรยาได้รับเชื้อจากการสัมผัสอยู่ร่วมบ้าน ได้ป่วยไปอีกราย ขณะนี้ยังรักษาตัวอยู่ใน รพ.อำเภอ และภายหลังเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสร้าย ทางจังหวัดยะลาโดยนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผวจ.ยะลา ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้ประกาศปิดพื้นที่บ้านบูเก๊ะ ห้ามบุคคลใดเข้าออก ทาง น.พ.สงกรานต์ ไหมชุม น.พ.สาธารณสุขจังหวัดยะลา จึงได้สั่งการให้มีการตรวจบุคคลเป้าหมายในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อป้องกันการแพร่รระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป

#โควิด-19
#สวท.ยะลา

https://bit.ly/2VkKkvm

You may have missed