รอง ผบช.ภ.5 ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการตามนโยบาย ผบ.ตร. และ ผบช.ภ.5 พร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับเจ้าหน้าที่ประจำ จุดตรวจตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในพื้นที่รับผิดชอบของสภ.จอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

17 เม.ย.63 เวลา 22.00 น.
พล.ต.ต.บัณฑิต ตุงคะเศรณี รอง ผบช.ภ.5
พร้อมด้วย พ.ต.อ.ไพศาล นันตา รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่
ได้ออกตรวจ จุดตรวจตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในพื้นที่รับผิดชอบของ สภ.จอมทอง อ.จอมทอง จว.เชียงใหม่
พบ พ.ต.อ.ชัชวรินทร์ บุนนาค ผกก.ฯ ,พ.ต.ท.พีรยุทธ์ ตระกูลพานิชย์ รอง ผกก.ฯ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อยู่ปฏิบัติหน้าที่ประจำ(ด่านตรวจ/จุดตรวจ)รายงานเหตุการณ์ปกติ จึงได้กำชับการปฏิบัติดังนี้
1.เพิ่มความเข้มในการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืนข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.หลีกเลี่ยงมิให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด โดยพิจารณาเพิ่มช่องทางพิเศษหรือปรับรูปแบบการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม ตามสภาพพื้นที่ เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน

3.กำชับ กวดขัน ห้ามมิให้มีการเรียกรับผลประโยชน์โดยเด็ดขาด หากพบข้อบกพร่องให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยเคร่งครัด

4.ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ จุดสกัดทุกนาย จะต้องปฏิบัติตนตามหลักการด้านสาธารณสุข เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน เช่น สวมหน้ากากอนามัย, รักษาระยะห่างความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน, ตรวจสุขภาพของตนก่อนปฏิบัติงาน เป็นต้น

5.ใช้กริยา วาจา และปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความสุภาพ อ่อนโยน เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการปฏิบัติงาน

6.กำชับให้หัวหน้าจุดตรวจมีความรู้ข้อกฎหมายและ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ต้องปล่อยแถวชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติให้ชัดเจน เมื่อมีผู้บังคับบัญชาไปตรวจ ต้องรายงานตัวเต็มรูปแบบ ได้แก่ ใครเป็นหัวหน้าจุดตรวจ, มียอดกำลังพลหน่วยปฏิบัติกี่คน, ผลการปฏิบัติเป็นอย่างไรในห้วงผลัดที่ผ่านมา

7.จุดตรวจให้มีไฟส่องสว่างเพียงพอ ให้นำอุปกรณ์กระบองไฟ, เสื้อสะท้อนแสง และ Face shield นำมาใช้ด้วย

8.ให้มีการจัดระบบการตรวจของด่านรับตรวจ กรณีการขนส่งสินค้าการเกษตรที่ได้รับการยกเว้นตามข้อกำหนดฯ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย เนื่องจากสินค้าบางรายการมีข้อจำกัดด้านอายุของสินค้า

9.กำชับให้พิจารณาปรับจุดตรวจให้เหมาะสมกับพื้นที่ ครอบคลุมทุกพื้นที่ได้จริง เพื่อเพิ่มกำลังชุดเคลื่อนที่เร็วออกตรวจพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ให้นำข้อมูลการรับแจ้งเหตุจากศูนย์ 191 และเบาะแสจากประชาชน มาปรับแผนการทำงาน เพื่อบังคับใช้กฎหมายผู้ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฯ

พร้อมทั้งได้มอบเครื่องดื่มชูกำลังและกะหล่ำปลีปลอดสารพิษ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและสวัสดิการ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ และได้ออกตรวจต่อไป

You may have missed