วัชระถามตรงอสส.ตอบเหตุไม่อุทธรณ์คดีโอ๊คฟอกเงินมีใบสั่งหรือไม่ พร้อมให้เปิดชื่ออัยการศาลสูง 5 คนต่อสาธารณะ เตรียมฟ้อง ม.157


(17เม.ย.63)เมื่อเวลา 13.30น.ที่สำนักงานอัยการสูงสุด นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ ได้ยื่นหนังสือถึงนายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด เพื่อขอส่งความเห็นแย้งของผู้พิพากษา เจ้าของสํานวนคดีนายพานทองแท้ ชินวัตร ที่ตัดสินลงโทษจําคุก 4 ปีนายพานทองแท้ในคดีฟอกเงิน และขอทราบเหตุผลรายละเอียดการไม่อุทธรณ์คดี รวมทั้งขอเปิดเผยรายชื่ออัยการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่นายประยุทธ เพชรคุณ รองโฆษกสํานักงานอัยการสูงสุดได้แถลงว่าอัยการสํานักคดีพิเศษและอัยการศาลสูง ได้ตั้งคณะกรรมการ 5 คน มีความเห็นพ้องต้องกันมีมติเป็นเอกฉันท์ไม่อุทธรณ์คดีนายพานทองแท้ฟอกเงิน ทำให้ประชาชนผู้เสียภาษีมีความสงสัยในการปฎิบัติหน้าที่ของสํานักงานอัยการสูงสุดคดีนี้เป็นอย่างมาก จึงต้องยื่นหนังสือถามว่า

1.การที่อัยการไม่อุทธรณ์คดีนายพานทองแท้ โดยอ้างคําพิพากษายกฟ้องนั้น ท่านได้อ่านความเห็นแย้งของผู้พิพากษาเจ้าของสํานวนที่ตัดสินลงโทษจําคุกนายพานทองแท้ 4 ปีหรือไม่ซึ่งคดีนี้มี
องค์คณะผู้พิพากษา 2 ท่านเท่านั้นและความเห็นแย้งของผู้พิพากษาฉบับเต็มนั้นย่อมติดอยู่ท้ายคําพิพากษาในคดีนี้อยู่ที่สํานักงานอัยการสูงสุดผู้ว่าคดีแล้ว

2.การปฏิบัติราชการของอัยการ กรณีผู้พิพากษาในศาลชั้นต้นมีความเห็นแย้งแนบท้ายคําพิพากษา เมื่อคดีมันไม่ขาด ในอดีตอัยการมีธรรมเนียมการปฏิบัติราชการที่ผ่านมาอย่างไร

3.ขอให้เปิดเผยเหตุผลการไม่อุทธรณ์คดีนายพานทองแท้โดยละเอียด และขออนุญาตถามตรงๆว่ามีใบสั่งหรือมีการแทรกแซงทางการเมืองหรือมีการวิ่งเต้นคดีนี้หรือไม่

4.คณะกรรมการอัยการศาลสูง 5 คนที่ตัดสินเห็นพ้องต้องกันไม่อุทธรณ์เป็นเอกฉันท์นั้น ได้มีการหารืออัยการสูงสุดหรืออัยการสูงสุดเห็นชอบด้วยหรือไม่ หรือจะมีการทบทวนดุลยพินิจไม่อุทธรณ์นี้หรือไม่

5.ขอให้เปิดเผยรายชื่ออัยการสํานักคดีพิเศษผู้ทำคดีนายพานทองแท้และขอคําสั่งแต่งตั้งหรือรายชื่ออัยการคดีศาลสูง 5 คน โดยขอให้เปิดเผยรายชื่อต่อสาธารณชนได้หรือไม่

6.ขอทราบรายชื่อคดีสําคัญๆที่สํานักงานคดีพิเศษสั่งไม่ฟ้อง หรือคดีที่อัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องตั้งแต่พ.ศ.2540 มีกี่คดี ชื่อคดีอะไรบ้าง

ทั้งนี้ ขอให้สํานักงานอัยการสูงสุด เร่งเปิดเผยข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้รับทราบโดยเร็วที่สุด ซึ่งประชาชนกำลังจับตาดูว่าอัยการสูงสุดจะเห็นชอบด้วยหรือไม่ หรือจะมีการทบทวนดุลยพินิจไม่อุทธรณ์คดีนี้หรือไม่ เพื่ออัยการจะได้เป็นที่พึ่งที่ยุติธรรมของประชาชนต่อไป นอกจากนี้นายวัชระ ยังกล่าวอีกว่า
เหตุผลที่ขอรายชื่ออัยการศาลสูงทั้ง 5 ท่าน เพื่อที่จะนำไปพิจารณาฟ้องศาลตามประมวลกฎหมายอาญา ม.157 โดยมีนายสุวัตร อภัยภักดิ์ ทนายความกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและคณะเป็นผู้ร่างสำนวนฟ้องศาลยุติธรรมเพื่อเป็นบรรทัดฐานต่อไป

You may have missed