@ สภ.เวียงมอก จ.ลำปาง ตรวจเข้ม พรก.

13 เม.ย.2563 เวลา 09.10 น. อำนวยการโดย พ.ต.อ.กฤษฏิ์ชีระ วิริยะเสรี ผกก.สภ.เวียงมอก จ.ลำปาง ,พ.ต.ท.ประหยัด ปินตาปลูก รอง ผกก.ป.ฯ ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.สุพรรณ หอมนาน สวป.ฯพร้อม ตร.จิตอาสาและชุด ชมส.ฯ นำรถประชาสัมพันธ์ ออกประชาสัมพันธ์คลิปเสียง ของ ภ.5 ในการปฏิบัติตนตามข้อกำหนด พรบ.ฉุกเฉิน (ช่วงเคอร์ฟิว) ห้ามบุคคลออกนอกเคหะสถานห้วงเวลา 22.00-04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น และ การปฏิบัติในการป้องกัน การติดเชื้อ โควิด – 19 มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม(Social Disstansing) โดยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. บ้านแม่พุ หมู่ที่ 5 ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง
2.บ้านหนองหอย หมู่ที่ 8 ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง
3.บ้านหอรบ หมู่ที่ 9 ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง
4.บ้านหัวน้ำ หมู่ที่ 1 ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง
5.บ้านเด่นอุดม หมู่ที่ 7 ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง
ได้รับความร่วมมือจากประชาชน ผู้นำท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆในพื้นที่เป็นอย่างดี

You may have missed