สภาการพยาบาลเปิดรับพยาบาลอาสาสมัคร 400 คน ที่ชำนาญการรับมือผู้ป่วยวิกฤต หลังเตรียมขยายเตียงรับผู้ป่วยอีก 80 เตียง

สภาการพยาบาลเปิดรับพยาบาลอาสาสมัคร 400 คน ที่ชำนาญการรับมือผู้ป่วยวิกฤต หลังเตรียมขยายเตียงรับผู้ป่วยอีก 80 เตียง รองรับสถานการณ์การระบาดของ COVID-19
.
วันนี้ (11 เม.ย.2563) สภาการพยาบาล ออกประกาศว่า ด้วยคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคอุบัติใหม่แห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร เป็นที่ปรึกษา ได้เห็นความสำคัญ และความจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องเตียงผู้ป่วยหนักสำหรับผู้ป่วยโรค COVID-19 โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเพิ่มอีกประมาณ 80 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการวิกฤต เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลที่ดีที่สุด จึงได้จัดตั้งคณะจัดทำงานจัดเตรียมเตียงผู้ป่วย COVID-19 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ขึ้น
.
การเตรียมจำนวนเตียงผู้ป่วยเพิ่มจำเป็นต้องมีแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ในการทำงานในหน่วยผู้ป่วยหนัก สภาการพยาบาลเห็นความจำเป็นที่จะร่วมมือกับคณะจัดทำงานจัดเตรียมเตียงผู้ป่วย COVID-19 โดยเฉพาะการเตรียมพยาบาลที่มีความรู้ ความชำนาญด้านการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต จำนวนอย่างน้อย 400 คน เพื่อรองรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ฉุกเฉิน
.
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-596-7573-4 หรือที่อีเมล [email protected]
.
ที่มา https://news.thaipbs.or.th/content/290999
.
.
#ThaiPBS #COVID19 #โควิด19

You may have missed