กักตัว 34 คนไทยบินมาจากรัสเซีย

วันที่ 11 เม.ย.ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  กลุ่มคนไทยที่ตกค้างที่ท่าอากาศยานเชเรเมติเยโว กรุงมอสโค ประเทศรัสเซีย 34 คน  เดินทางกลับมาที่ประเทศไทย ที่ท่าอากาศยานสุวรรณ ภูมิ  ด้วยสายการบินแอโรฟอต เที่ยวบิน SU272 ในเวลา 09.38 น. เจ้าหน้าที่ทหารจากกองบัญชาการกองทัพไทย และตำรวจท่องเที่ยว ดูแลอำนวยความสะดวกนำส่งชึ้นรถไปกักตัวเฝ้าระวังอาการตืดเชื้อไวรัสโควิด-19ที่ โรงแรมแห่งหนึ่ง ใน กทม.

You may have missed