วง Thailand Philharmonic Orchestra (TPO) มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานวง และ Executive Producer ขอเสนอเพลง “สามัคคีชุมนุม”

วง Thailand Philharmonic Orchestra (TPO) มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานวง และ Executive Producer ขอเสนอเพลง “สามัคคีชุมนุม” บรรเลงโดยนักดนตรีวง TPO และนักดนตรีสมัครเล่นจากโครงการ “Side by Side with the Thailand Phil”

โดยนักดนตรีทุกคนต่างแยกกันบรรเลงเพลงจากบ้านของตนเอง เพื่อส่งกำลังใจให้กับบรรดาแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกท่าน และทีมงานราชการจากทุกภาคส่วน ที่กำลังทำงานหนักต่อสู้กับโรคระบาดโควิด-19

ส่งความรัก ความปรารถนาดี และความห่วงใย ไปยังพี่น้องชาวไทยทุกท่าน ขอบพระคุณที่กรุณา “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” รักษาสุขภาพร่างกาย และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด

หากทุกคนสามัคคีชุมนุมร่วมใจร่วมแรงช่วยกัน พวกเราจะสามารถเอาชนะโรคระบาดครั้งนี้ไปได้ด้วยกันอย่างแน่นอน

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเข้า “กองทุนมหิดลรวมไทยต้านภัย COVID-19” เพื่อสนับสนุนเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ที่จำเป็นแก่บุคลากรทางการแพทย์ และสนับสนุนทุกพันธกิจในการต้านภัย COVID-19 โดยสามารถบริจาคได้ผ่านมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์

#thailandphil #sidebyside #playitsidebyside
#songofcomfort #สวมเกราะให้นักรบเสื้อกาวน์ #conductyourself
#betterwithmusic #mahidolmusic #musicdoesntstop #Istayhomefor


วง Thailand Philharmonic Orchestra (TPO) มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานวง และ Executive Producer ขอเสนอเพลง “สามัคคีชุมนุม” บรรเลงโดยนักดนตรีวง TPO และนักดนตรีสมัครเล่นจากโครงการ “Side by Side with the Thailand Phil”

โดยนักดนตรีทุกคนต่างแยกกันบรรเลงเพลงจากบ้านของตนเอง เพื่อส่งกำลังใจให้กับบรรดาแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกท่าน และทีมงานราชการจากทุกภาคส่วน ที่กำลังทำงานหนักต่อสู้กับโรคระบาดโควิด-19

ส่งความรัก ความปรารถนาดี และความห่วงใย ไปยังพี่น้องชาวไทยทุกท่าน ขอบพระคุณที่กรุณา “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” รักษาสุขภาพร่างกาย และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด

หากทุกคนสามัคคีชุมนุมร่วมใจร่วมแรงช่วยกัน พวกเราจะสามารถเอาชนะโรคระบาดครั้งนี้ไปได้ด้วยกันอย่างแน่นอน

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเข้า “กองทุนมหิดลรวมไทยต้านภัย COVID-19” เพื่อสนับสนุนเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ที่จำเป็นแก่บุคลากรทางการแพทย์ และสนับสนุนทุกพันธกิจในการต้านภัย COVID-19 โดยสามารถบริจาคได้ผ่านมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์

#thailandphil #sidebyside #playitsidebyside
#songofcomfort #สวมเกราะให้นักรบเสื้อกาวน์ #conductyourself
#betterwithmusic #mahidolmusic #musicdoesntstop #Istayhomefor