ชาวบ้านชุมชนลำปำคัดค้านไม่ให้จังหวัดใช้ โรงแรมอิรวดี ซึ่งอยู่บริเวณหาดแสนสุขสำปำ สถานที่ท่องเที่ยวกลางเมืองพัทลุง เก็บกักตัวชาวไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ

10 เมษายน 2563

เมื่อเวลาประมาณ 17.30 น ของวันที่ 10 เมษายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิสุทธิ์ บุญฤทธิ์ อายุ 48 ปีพร้อมด้วยชาวบ้านในพื้นที่ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จ.พัทลุง กว่า 50 คน เดินทางมารวมตัวที่ หน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุงเพื่อคัดค้านในกรณีที่ทางจังหวัดพัทลุงเตรียมการใช้โรงแรมอิรวดี ณ บริเวณหาดแสนสุขลำปำต.ลำปำ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจ.พัทลุงและภาคใต้ ให้เป็นที่สถานที่กักตัวชาวพัทลุงที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยกลุ่มชาวบ้านระบุว่า ไม่เห็นด้วยที่ทางจังหวัดจะใช้โรงแรมอิรวดี ซึ่งเป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่กลางสถานที่ท่องเที่ยว เป็นสถานที่กักตัวกลุ่มประชาชนชาวไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพราะสถานที่ดังกล่าวเป็นจุดศูนย์กลางของจังหวัด ประชาชนใช้สถานที่ตรงนั้นเป็นแหล่งพักผ่อน ทั้งยังเป็นจุดศูนย์กลางของชุมชน ชาวบ้านไม่มีความเชื่อมั่นว่า จะได้รับความปลอดภัย จากเชื่อไวรัส โควิด 19 โดยบอกว่าการที่ทางจังหวัดนำประชาชนกักตัวที่นั้น ทำให้ประชาชนในพื้นที่เกิดภาวะเสี่ยง และยอมรับไม่ได้ กับการติดสินใจของทางจังหวัด มีความหวาดกลัวว่า เชื่อไวรัส จะแพร่ในพื้นที่ หากพบว่าผู้กักตัวป่วย

ในขณะที่นายกู้เกียรติ วงค์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงหลังทราบเรื่องการรวมตัวของชาวบ้าน ก็ได้มีคำสั่งให้กลุ่มชาวบ้านส่งตัวแทนจำนวน 5 คน เข้าประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อยุติปัญหา ที่ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด โดยใช้เวลาประชุมทำความเข้าใจกับชาวบ้านอยู่นาน กว่าชั่วโมง แต่ก็ไม่เป็นผล ชาวบ้านยังคงยืนยันไม่ยินยอมให้ใช้โรงแรมอิรวดี เป็นสถานที่กัก ตัว ชาวไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ

ในขณะที่ นายกู้เกียรติ ฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ระบุว่า ทางจังหวัดจะต้องเร่งดำเนินการทำความเข้าใจกับประชาชน พร้อมยอมรับว่าจุดที่จังหวัดจัดไว้เพื่อกักตัวกลุ่มประชาชนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศตามนโยบายของรัฐบาล ซึงกลุ่มบุคคลที่มากักตัว ยังไม่ได้ผู้ป่วย ทั้งก่อนที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศได้ผ่านการตรวจโรคดังกล่าวแล้วทุกๆคน แต่เมื่อเดินทางเข้ามายังประเทศ ก็ต้องกักตัว 14 วัน ทั้งนี้ เพื่อมิให้ผู้กักตัวออกนอกพื้นที่ และอยู่ในบริเวณที่ทางราชการกำหนด เพราะหากปล่อยไปอยู่บ้าน ทางราชการก็ไม่สามารถกักตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากกักตัวในสถานที่ที่ทางราชการกำหนด ก็จะมีการดูแลผู้ที่ถูกกักตัวเป็นอย่างดี

สำหรับในส่วนของจังหวัดพัทลุงได้กำหนดกักตัวกลุ่มดังกล่าวไว้ 3 แห่ง คือ โรงแรมโนราห์วิว โรงแรมอิรวดี และบริเวณค่าย อสจ.พัทลุง 1 ซึ่งสามารถรองรับประชาชนเหล่านี้ได้ประมาณ 80 คนอย่างไรก็ดี เมื่อเกิดปัญหาสถานที่กักตัวที่ โรงแรมอิรวดี หาดแสนสุขลำปำทางจังหวัดฯจะชะลอการการเตรียมใช้ โรงแรมอิรวดีไว้ก่อน พร้อมจะจัดส่ง จนท.ลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนในชุมชนลำปำอีกครั้งหนึ่ง

กลุ่มชาวบ้าน จึงได้แยกย้ายกันเดินทางกลับ โดยยืนยันจะไม่ให้มีการใช้โรงแรมอิรวดี ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหาดแสนสุขลำปำสถานที่ท่องเที่ยวมีชื่อของจังหวัดพัทลุง เป็นสถานที่กักตัว ประชาชนที่มาจากต่างประเทศโดยเด็ดขาด

You may have missed