#UPDATE ศบค.แถลงประจำวันนี้ ไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 50 คน ยอดผู้ติดเชื้อรวม 2,473 คน มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 คน .

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค. แถลงรายละเอียดผู้เสียชีวิต 1 คน คือ หญิงอาชีพค้าขายอายุ 43 ปี มีโรคประจำตัว โรคเอสแอลอี (แพ้ภูมิตัวเองหรือที่เรียกว่าโรคพุ่มพวง) มีอาการหนักช็อกเข้าโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 6 เมษายน เสียชีวิตวันที่ 7 เมษายน แต่ที่เพิ่งรายงานการเสียชีวิตวันนี้เพราะรอการยืนยัน
.
Workpoint News

You may have missed