จีน เจอความท้าทายใหม่โควิดไม่ทีอาการ ติดเชื้อกว่าหนึ่งพัน

ทางการจีนออกมาแถลงการ ขณะนี้พบผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 แบบไม่มีอาการไอหรือจาม ซึ่งเป็นความท้าทายใหม่ ก่อนจะเปิดเมืองอู๋ฮั่นสร้างความสับสนให้ประชาชนว่าทางการจีนโปรงใสแค่ไหนเรื่องข้อมูลการติดเชื้อ

You may have missed