BCH ผนึก สปสช. ตรวจโควิดไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับกลุ่มเสี่ยง หวังคนไทยปลอดเชื้อโควิด-19

BCH ผนึก สปสช. ตรวจ

ศ.ดร.นพ. เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) หรือ BCH กล่าวว่า บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญกับสุขภาพของประชาชน จึงได้ตอบรับนโยบายที่รัฐบาลร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. เปิดให้บริการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของ สปสช.  ซึ่งประกอบด้วย ผู้ที่มีสิทธิประกันสังคม, บัตรทอง รวมถึงข้าราชการ เพียงแสดงบัตรประชาชนที่จุดรับบริการ โรงพยาบาลในเครือ ซึ่งได้แก่ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล, โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์, โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สาขา ประชาชื่น, บางแค, รัตนาธิเบศร์, รามคำแหง, สระบุรี, ศรีบุรินทร์, แม่สาย, ฉะเชิงเทรา และโรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี

โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ผู้ป่วยโควิด-19 ดังนี้

1.  เป็นผู้ที่มีประวัติเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่ง ในช่วง 14 วัน ก่อนมีอาการ

– มีประวัติอยู่ในพื้นที่เสี่ยงโรคโควิด-19

– ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว สถานที่เเออัดหรือติดต่อกับคนจำนวนมาก

– ไปในสถานที่ชุมชน หรือสถานที่่ที่มีการรวมกลุ่มคน อาทิ ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล หรือขนส่งสาธารณะ

– สัมผัสกับผู้ป่วยโควิด-19

– รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยง

2. อาการโควิด-19  มีไข้ 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกับอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก

3. ผู้ป่วยปอดอักเสบเรื้อรัง หาสาเหตุไม่ได้หรือรักษาเเล้วอาการไม่ดีขึ้น 

“อย่างไรก็ตาม หากแนวโน้มจำนวนผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19  ยังคงเพิ่มจำนวนมากขึ้น ทางโรงพยาบาลมีการเตรียมความพร้อมในหลายส่วน ทั้งเรื่องแพทย์  สถานที่  และจำนวนเตียง ซึ่งขณะนี้ในแต่ละโรงพยาบาลในเครือ ก็ได้มีวอร์ดเฉพาะโควิดโดยตรง เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้ารับการรักษา  สำหรับเรื่องค่ารักษาพยาบาล ก็มีกองทุนเข้ามาช่วยเหลือส่วนนี้เช่นกัน” ศ.ดร.นพ.เฉลิม กล่าว

*******************************************

Best Regards
Aimpavee  Watcharatrakarnpong  ( Give )
คุณ เอมปวีภร์  วัชระตระการพงศ์  ( กิ๊ฟ )
Mobile. 098-792-6395

You may have missed