บริษัท คิงส์ แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ สนับสนุนศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19 กองทัพเรือ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  9 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ กองบัญชาการกองทัพเรือ ในพื้นทีวังนันทอุทยาน
      พลเรือเอก สิทธิพร มาศเกษม เสนาธิการทหารเรือในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19  เป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สนับสนุนศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19 กองทัพเรือ จากผู้สนับสนุนซึ่งประกอบด้วย
      พลเอก เดชา  บุญญบาล ประธานมูลนิธิร่วมใจสำนึกไทยและที่ปรึกษา  บริษัท คิงส์ แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด    และคุณ ทวี  จุลศักดิ์ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิงส์ แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด มอบถุงบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่ขยะติดเชื้อจำนวน 100,000 ใบ พร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด 
เสนาธิการทหารเรือกล่าวว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด- 19 ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้แงใช้วัสดุอุปกรณ์เป็นจำนวนมากในแต่ละวัน ทางกองทัพเรือขอขอบคุณบริษัท คิงส์ แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัดที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง


คุณ ทวี  จุลศักดิ์ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิงส์ แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด กล่าวว่า ถุงบรรจุขยะติดเขื้อที่มอบให้กับกอวทัพเรือในครั้งเป็นถุวมาตราฐานเดียวกับที่บริษัทส่งออกไปจำหน่ายในสหรัฐฯและกลุ่มประเทศยุโรป เป็นถุงขยะที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใข้บรรจุขยะติดเชื้อโดยเฉพาะ

          

You may have missed