ดอนเมืองตื่นขึ้นสู้ Covid19 ชุมชนเข้มแข็ง ทุกภาคส่วน ร่วมมือกัน ช่วยเหลือกัน เราจะสู้ไปด้วยกัน

ดอนเมืองตื่นขึ้นสู้ Covid19 ชุมชนเข้มแข็ง ทุกภาคส่วน ร่วมมือกัน ช่วยเหลือกัน เราจะสู้ไปด้วยกัน
เวลานี้ พื้นที่ดอนเมืองพูดเสียงเดียวกัน “ดอนเมืองจะไม่ทิ้งกัน”
ชุมชนต่างๆในดอนเมือง จัดระบบบริหารจัดการป้องกันชุมชุน ดูแลสอดส่องสมาชิกในชุมชน หลายชุมชนออกมาทำความสะอาด ในที่สาธารณะ ของชุมชนเองเพื่อไม่ให้ไวรัสแพร่กระจาย ล้างถนน พ่นยาฆ่าเชื้อ โดยใช้ค่าใช้จ่ายของชุมชนเอง ขอการสนับสนุนเครื่องมือจากสำนักงานเขตเท่าที่จำเป็น เช่น ชุมชนปิ่นเจริญ 3 ชุมชนร่วมใจพัฒนา กปร กลาง ชุมชนแหลมทอง ชุมชนธนินทร 1 และยังมีชุมชนอื่นๆอีก ออกมาจัดการพื้นที่ของตนเอง โดยไม่ต้องรอให้ทางราชการมาดำเนินการให้ นอกจากมีจำเป็นในเครื่องมือหนัก รถน้ำ วัดเปิดโรงทาน วัดเวฬุวนาราม หรือวัดไผ่เขียว แจกอาหาร ไข่ไก่น้ำ แก้ไขไก่ วัดสายอำพันธ์เอมสาร เปิดโรงทาน ให้กับประชาชนที่ตกงาน ชุมชนต่างๆ ผู้สูงอายุ ทำหน้ากากอนามัย แจกภายในชุมชน ขวัญกำลังใจประชาชนดี เมื่อ Covid 19 ยังมีเราก็มีวิธีการป้องกันตัวเอง ทุกคนตระหนักดี ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน เมื่อเราจิตนิ่งรู้เท่าทัน แก้ไขปัญหาด้วยสติปัญญา สิ่งเลวร้ายก็จะหมดไป ด้วยความสามัคคีเป็นหนึ่งอันเดียวกัน ดอนเมืองจึงตื่นแล้วไม่กล้วอีกต่อไปแล้ว เราจะสู้ให้ถึงที่สุด และเดินไปข้างหน้า ฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันให้ได้ครับ
ด้วยความเคารพทุกท่านครับ
นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์(อ้ยการ)
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

You may have missed