สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดที่ลำพูน

ภ.จว.ลำพูน
วันพุธที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น.
พล.ต.ต.นฤชิต เนียวกุล
ผบก.ภ.จว.ลำพูน ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฎิบัติงานเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดโรคโควิด – ๑๙ จาก อบจ.ลำพูน มอบให้กับตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ดังนี้
๑. ชุดป้องกันสารเคมี จำนวน ๗๐ ชุด
๒. หน้ากากป้องกันสารเคมี จำนวน ๗๐ ชุด
๓. รองเท้าป้องกันเชื้อโรค จำนวน ๗๐ คู่
๔. ถุงมือยางไนไตร จำนวน ๗๐ คู่
๕. หน้ากากแบบเปลี่ยนผ้ากรอง จำนวน ๔๐๐ ชิ้น
๖. ถุงมือยาง จำนวน ๑,๐๐๐ คู่
๗. เจลแอลกอฮอล จำนวน ๑๔ ลิตร
โดยนายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายก อบจ.ลำพูน พร้อมผู้บริหารเป็นผู้มอบ
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน