ผู้เชี่ยวชาญระบาดวิทยาสหรัฐฯ ชี้ กว่าประเทศที่มีการระบาดจะกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิม ต้องผ่าน 4 เฟส

ตอนนี้ทั่วโลกเพิ่งจะอยู่ขั้นแรก จีนผ่านเฟสแรกแล้ว

Phase I: Slow the Spread

ชะลอการระบาด ด้วยวิธี
– มาตรการเพื่อลดการติดต่อ เช่น physical distancing, lockdown.
– เพิ่มความสามารถในการ test ให้ครอบคลุมผู้ป่วยที่นอน รพ. บุคลากรทางการแพทย์ ผู้สัมผัสโรค และ คนทั่วไปที่มีอาการ
– เพิ่มความสามารถในการจัดการข้อมูล
– เพิ่มความสามารถของระบบสาธารณสุขในการดูแลผู้ติดเชื้อ เช่น เพิ่มเตียงธรรมดาและเตียงผู้ป่วยหนัก รวมทั้งจัดหาเวชภัณฑ์ให้พอ
จัดหาชุดป้องกันและหน้ากากให้เพียงพอ
– เพิ่มความเข้มข้นในการหาตัวผู้สัมผัสมากักตัว โดยรัฐจัดหาที่พักอาหารให้
– เน้นย้ำให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือ

*** จะย้ายไปเฟสที่ 2 ได้ ต้องมีสัญญาณดังนี้ ***
– เคสใหม่ลดลงเรื่อยๆ ต่อเนื่อง 14 วัน
– รพ. ต้องรักษาผู้ป่วยที่นอน รพ.ได้อย่างสบายๆ
– รัฐสามารถตรวจทุกคนที่มีอาการได้
– รัฐต้องติดตามผู้่ติดเชื้อและผู้สัมผัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– เมื่อไหร่ก็ตามที่จำนวนเคสใหม่เพิ่มขึ้น ต้องกลับที่เฟสแรกตามเดิม

Phase II: Reopen, State by State

– ค่อยๆ เปิดเมืองทีละส่วน เช่น เปิดโรงเรียน มหาวิทยาลัย บริษัท แต่จำกัดการชุมนุมในที่ปิด เช่น ห้ามจัดคอนเสิร์ต (ของไทยคงห้ามจัดชกมวย) ยังให้รักษาระยะห่าง ควบคุมการชุมนุมให้น้อยกว่า 50 คน
– ทำความสะอาดสถานที่สม่ำเสมอ
– เฝ้าระวังและกักตัวผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัส รวมทั้ง test
– สำหรับผู้สูงอายูและผู้ที่มีความเสี่ยง ยังคงแนะนำให้อยู่บ้านจนกว่าจะมีการค้นพบการรักษาที่ได้ผล
– หาตัวผู้ที่มีภูมิคุ้มกัน ซึ่งคนกลุ่มนี้สามารถกลับไปทำงาน หรือ ช่วยงานที่อาจสัมผัสผู้ป่วยได้ หรือ ช่วยดูแลคนแก่

– Phase III: Establish Protection Then Lift All Restrictions

จะเข้าสู่เฟสสามได้ต่อเมื่อ มีการพัฒนาวัคซีนจนนำมาใช้ได้สำเร็จ (ผ่าน FDA)
– ป้องกันการติดเชื้อด้วยการฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมาก
– สำรวจหาผู้ที่มีภูมิคุ้มกัน

Phase IV: Rebuild Our Readiness for the Next Pandemic

เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการระบาดครั้งหน้า
– พัฒนาวิธีการให้ได้มาซึ่งวัคซีนสำหรับไวรัสตัวใหม่ให้เร็วขึ้น เป็นเดือน ไม่ใช่เป็นปี
– เพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพของระบบสาธารณสุข

https://www.aei.org/wp-content/uploads/2020/03/National-Coronavirus-Response-a-Road-Map-to-Recovering-2.pdf

You may have missed