เยียวยาเดือนละ 5,000 บาท พร้อมโอน

ทางรัฐบาล โดยกระทรวงการคลัง พร้อมแล้ว จะเริ่มทยอย ส่ง SMS แจ้งผลการคัดกรอง และโอนเงินให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์เยียวยา 5,000 บาท ล็อตแรก จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 – 10 เมษายน 2563 ที่จะถึงนี้ ซึ่งผู้ที่ผ่านเกณฑ์ 3 วัน มียอดรวมอยู่ที่ประมาณ 1.6 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นอาชีพค้าขายประมาณ 1 ล้านคน

You may have missed